Det var i 2015 at den tidligere Equinor-ansatte ingeniøren pådro seg en håndskade da han skulle flytte to kasser med dokumenter på jobb.

Mannen ble bedt om å hjelpe til da naboavdelingen skulle flytte. To kasser som tilhørte hans avdeling sto igjen i naboavdelingen og måtte hentes for å unngå makulering. Mannen bestemte seg derfor for å flytte kassene selv. På vei ut av døren traff dørhåndtaket armen hans slik at hånden kom i klem. Ingeniøren mistet dermed grepet og prøvde å ta imot å ta imot kassene som veide opp mot 30 kilo med motsatt hånd, noe som førte til at leddbåndet røk.

Verken forsikringsselskapet Storebrand eller NAV mente det var snakk om en arbeidsulykke og ville ikke godkjenne hendelsen som en yrkesskade. Vedtaket ble videre påklaget til Trygderetten som senere stadfestet NAVs vedtak. Saken endte til slutt i Bergen tingrett.

Varsler omkamp

I oktober fikk mannen medhold i at skaden skulle regnes som en yrkesskade. Storebrand er imidlertid uenig i dommen, og besluttet nylig å anke til lagmannsretten, skriver Teknisk Ukeblad.

– Min klient har anket saken for å få en avklaring rundt de prinsipielle spørsmålene vi mener saken reiser, skriver forsikringsselskapets advokat, Lars-Christian Axelsen i advokatfirmaet Riisa til nettstedet.

Klienten Storebrand utdyper ovenfor TU:

– Vi er uenig i rettens avgjørelse. Med denne dommen fastslår retten at saksøker har vært utsatt for en hendelse som må anses som en yrkesskade i lovens forstand. Vi mener den bygger på en uriktig forståelse av faktiske forhold og relevante rettsregler, forteller Vibeke Hansen, kommunikasjonsdirektør i Storebrand.

– Kunne bedt om hjelp

I dommen mente tingretten at ingeniørens forklaring stemmer overens med tidsnære bevis fra fagfolk. Legen som opererte mannen har i retten forklart at skaden ikke er forenelig med slitasje eller belastning over tid, men har oppstått brått og uventet.

For at hendelsen skal gi rett til yrkesskadeerstatning må det nemlig foreligge en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Slike forhold mener ikke Storebrand at det foreligger i saken. I tingretten hevdet også forsikringsselskapet at flyttingen av kassene ikke var utenfor mannens arbeidsoppgaver, slik han selv mener, og at han kunne bedt andre kolleger om hjelp for å redusere skaderisikoen. Tingretten slo imidlertid fast at det forelå en «plutselig og uventet ytre hendelse», og at vilkårene for arbeidsulykke og yrkesskade dermed var oppfylt.

– En belastning

På ulykkestidspunktet var mannen ansatt i en landbasert stilling med noe reising offshore, men etter skaden har han vært ute av stand til å jobbe offshore.

– Det er selvfølgelig en belastning når en dom ankes og man må gjennom en ny hovedforhandling, men det er lite man kan gjøre med dette, forteller ingeniørens advokat, Bjørn Eirik Ingebrigtsen til Teknisk Ukeblad.

Det er ennå ikke kjent når saken skal behandles av lagmannsretten.