Lars Eirik Nicolaisen i Rystad Energy. Foto: Audun Hageskal

– Fem kostnadskutt har kommet for å bli

Partner i Rystad Energy, Lars Eirik Nicolaisen, mener noen av kostnadskuttene i oljebransjen ikke vil forsvinne.

– Disse punktene er summen av inntrykk vi har fått fra intervjuer med markedet og under rådgivning de siste tre årene. I tillegg kommer også kostnadsbesparende trender som kommer og går, og som skifter i takt med svingningene i markedet, forteller partner i Rystad Energy, Lars Eirik Nicolaisen.

Under forrige ukes energikonferanse i regi av Norwegian Energy Partners, la han frem fem kostnadskutt som ifølge selskapets erfaringer er kommet for å bli i oljebransjen. Nicolaisen forklarer at tiltakene har vist seg svært effektive, og at selskapet derfor spår at de vil bli uunværlige også i tiden fremover.

– Det er på grunn av slike kostnadsbesparende tiltak at vi ser eksempler hvor selskaper klarer å nærmest halvere inntjeningen de må ha per fat olje for at prosjekter skal bli lønnsomme, sier partneren og lister opp følgende fem punkter.

1. Reduserer garantien for oppetid
– Selskapene er villige til å gi fra seg litt oppetid, hvis det kan redusere investeringskostnadene. Man øker risikoen for at man ikke er 100 prosent oppe, men regnestykket viser at det lønner seg, sier Nicolaisen.

2. Samdrift
– Helikoptermarkedet har falt drastisk, og mer enn andre markeder i olje- og gassektoren. For mens antall rigger, plattformer osv har falt, har helikoptermarkedet falt mye mer. Grunnen til det, er blant annet at man har økt effektiviteten og delt på helikopter. Flere er interesserte i slike løsninger på grunn av nedturen.

– Når oljeprisen er lav, er verdien også tilsvarende lav. Dette gjør at man er villige til å gi opp litt fleksibilitet, for eksempel ved å dele et helikopter med andre, forklarer Nicolaisen.

3. Mer effektiv boring
Rystad Energy registrerer også at oljeselskapene klarer å få mer ut av hver boremaskin, sammenlignet med tidligere. Dette har ifølge Nicolaisen mange forklaringer – inkludert nye brønndesign og mer effektive boreoperasjoner.

– Videre har man klart å utnytte disse sjettegenerasjonsriggene enda bedre enn man gjorde før. Tidligere var fokus veldig mye på HMS. Nå har man fokusert veldig på effektivitet, uten at dette har gått på bekostning av HMS på noen måte, sier partneren.

4. Logistikkoptimalisering
– Vi har også sett at operatører har klart å ta ned for eksempel antall løft på onshore-baser med 40 prosent gjennom effektiviseringsprogrammer. Dette i tillegg til at man har klart å optimalisere bruk av forsyningsfartøy (PSV) ved for eksempel å unngå vasking av tanker når man skal bruke båten til samme jobben flere ganger, sier Nicolaisen.

5. Større leverandøransvar
– Utviklingen har de siste par årene vært at man har færre leverandører per leveranse, slik at man fjerner ledd og tidkrevende kommunikasjon. På den måten slipper man situasjoner der ressurser står på vent fordi andre aktører ikke har fullført arbeidsoppgavene som må gjøres før neste operasjon settes i gang, forklarer Nicolaisen.