IVAR AASEN

Ivar Aasen(16/1-9), tidligere Draupne, ligger omtrent 30 km sør for Grane og Balder. Ivar Aasen-utbyggingen omfatter utvinning av ressursene i tre funn, Ivar Aasen (PL 001B) Hanz (PL 028B), og West Cable (PL 001B OG pl 242), i blokkene 16/1 og 25/10. Feltene bygges ut med en bemannet produksjonsplattform plassert over Ivar Aasen-reservoaret og et undervannsanlegg på Hanz knyttet opp mot Ivar Aasen-plattformen via strømningsrør og kontrollkabel. Den faste produksjonsinnretningen skal knyttes til Edvard Grieg-innretningen.

Tidstabell for feltet:
2012 Q3: Draupne får navnet Ivar Aasen
2012 Q4: Innlevering av PUD
2013 Q1: PUD godkjent
2016 Q4: Planlagt produksjonsstart

Nøkkeldata

Status:PDO APPROVED
Operatør:Det Norske Oljeselskap
Funnår:2008
Prod. start:2016
Prod. lisens:001B
Lokasjon:Nordsjøen (midtre)
Vanndybde (m):112
Hovedutbygging:Fixed platform
Totale investeringer:kr 24 700 000 000
Gjenstående investeringer:kr 24 700 000 000
Felt area map

IVAR AASEN - nyheter fra feltet

    Image gallery

    Preliminary vs remaining investments

    Investments

    Totalkr 24 700 000 000
    So farkr 0
    Remaining inv.kr 24 700 000 000

    Frame Agreement

    M&MN/A
    M&M contract expires0
    ISON/A
    ISO contract expires0
    Drilling and wellN/A
    Drilling and well contract expires0

    Main development concept

    Production vessel/structureFixed platform
    Production/Drilling/QuartersP
    MaterialSteel
    Additional info

    Subsea development

    Subsea company
    Subsea template0
    Total trees0
    FMC0
    AKS0
    GE0
    CAM0
    Subsea tiebackEdvard Grieg
    Tieback distance (km)10

    Drilling wells

    Exploration6
    Development0
    Top reservoir depth2

    Remaining oil and gas reserves

    Oil (Sm3)4 700 000 000
    Oil barrels (bbl)115 107 000
    At current oil price13 237 305 000
    Gas (Sm3)0

    Total reserves estimate

    Oil (Sm3)18 300 000
    Gas (Sm3)4 700 000 000
    Condensate (Sm3)0
    NGL (mt)1 100 000

    Export technology

    Oil
    Gas
    Condensate

    Destination

    Oil
    Gas
    Condensate

    Supply base

    Supply base

    Videre detaljer

    Fra Oljedirektoratet:
    InformasjonFaktaside
    KartFaktakart
    Fra Offshore.no: