AASTA HANSTEEN

Aasta Hansteen(tidligere Luva, 6707/10-1) ligger omtrent 320 km vest for Bodø. To brønner som ble boret i 2008 i nærheten, 6707/10-2S og 6706/12-1, påviste mer gassressurser som kan bli knyttet til en felles utbygging. Aasta Hansteen vil bli bygget ut med et flytende feltsenter og blir den første Spar-plattformen i Norge. Aasta Hansteen kan bli feltsenter for andre fremtidige funn i samme område. Det store havdypet gir store tekniske utfordringer med tanke på utbygging.

Tidstabell for feltet:
2012 Q1: Luva døpes Aasta Hansteen
2012 Q4: Innlevering av PUD
2013 Q2: PUD godkjent
2017 Q3: Planlagt produksjonsstart

Nøkkeldata

Status:PDO APPROVED
Operatør:Statoil
Funnår:1997
Prod. start:2017
Prod. lisens:VØRING AREA, 218
Lokasjon:Norskehavet
Vanndybde (m):1300
Hovedutbygging:Spar platform
Totale investeringer:kr 34 272 000 000
Gjenstående investeringer:kr 34 272 000 000
Felt area map

AASTA HANSTEEN - nyheter fra feltet

    Image gallery

    Preliminary vs remaining investments

    Investments

    Totalkr 34 272 000 000
    So farkr 0
    Remaining inv.kr 34 272 000 000

    Frame Agreement

    M&MN/A
    M&M contract expires0
    ISON/A
    ISO contract expires0
    Drilling and wellN/A
    Drilling and well contract expires0

    Main development concept

    Production vessel/structureSpar platform
    Production/Drilling/Quarters
    MaterialSteel
    Additional infoFED contract Technip

    Subsea development

    Subsea companyAker Solutions / FMC
    Subsea template0
    Total trees0
    FMC0
    AKS0
    GE0
    CAM0
    Subsea tieback
    Tieback distance (km)0

    Drilling wells

    Exploration0
    Development0
    Top reservoir depth3

    Remaining oil and gas reserves

    Oil (Sm3)45 400 000 000
    Oil barrels (bbl)0
    At current oil price0
    Gas (Sm3)0

    Total reserves estimate

    Oil (Sm3)0
    Gas (Sm3)45 400 000 000
    Condensate (Sm3)900 000
    NGL (mt)0

    Export technology

    Oil
    GasPipeline (NSGI)
    Condensate

    Destination

    Oil
    GasNyhamna
    Condensate

    Supply base

    Supply base

    Videre detaljer

    Fra Oljedirektoratet:
    InformasjonFaktaside
    KartFaktakart
    Fra Offshore.no: