Boringen gjelder to avgrensingsbrønner, og det kan også blir aktuelt å bore sidesteg.

Boringen vil starte tidligst 1. juni og vare i 72 dager for hver brønn, inkludert mulige sidesteg.

Brønnene skal bores med Deepsea Bergen.