I en operasjonell oppdatering for første halvår 2018 er det en hel del positivitet å spore fra Faroe Petroleum.

Etter ytterligere evaluering av resultatene fra letebrønnen ved Iris/Hades i Norskehavet, øker selskapet ressursanslaget for funnet til mellom 63 og 322 millioner fat oljeekvivalenter.

Da funnet ble gjort tidligere i år, var anslaget på mellom 38 og 245 millioner fat.

Det er OMV og Deepsea Bergen som borer på feltet.

På tross av nedsalget av Folgeberg til Dyas på 15 prosent dette halvåret, øker Faroes ressurser med 44 prosent, ifølge selskapet.

Varsler flere nyheter fra feltet

De mener det kan komme flere nyheter fra Iris/Hades-feltet.

– Det er tatt beslutning om å bore en avgrensningsbrønn i et lovende område sør for funnbrønnen, som kan bekrefte funnstørrelsen, skriver selskapet.

I første halvår var produksjonen i gjennomsnitt 12.402 fat olje per dag.

Neste halvår har Faroe endret produksjonsforventningene til mellom 12.000 og 14.000 oljefat per dag.

Helge Hammer, Faroe Petroleum. Arkivfoto: Ola Myrset

Økte kontantbeholdning

I en kommentar til oppdateringen uttaler Faroe Norge-sjef Helge Hammer at kontantbeholdningen har økt med om lag 95 millioner kroner netto i løpet av dette halvåret, opp til 890,48 millioner kroner.

– Det er til tross for at vi er inne i en tung investeringsfase, sier Hammer.

Han mener selskapet ligger godt an i henhold til planen om å øke produksjonene til 35.000 fat om dagen på norsk sokkel senest i løpet av 2022.

I april solgte Faroe Fenja-feltet til Suncor Energy med en pris på omtrent 429 millioner kroner.

De endelige halvårsresultatene slippes 18. september.