Den oppjekkbare riggen Mærsk Intrepid hadde i utgangspunktet kontrakt på Martin Linge-feltet til april 2019.

Nå ha Equinor valgt å benytte seg av to én-måneders opsjoner, og deretter starte på en ny kontrakt fra 1. juni til 31. oktober 2019.

Det skriver Equinor i en pressemelding fredag.

I tillegg får Mærsk Intrepid fire nye to-måneders opsjoner.

Verdien på den faste delen av ny kontrakt er beregnet til om lag 40 millioner dollar, tilsvarende 327 millioner norske kroner.

Riggen vil ifølge selskapet bli brukt til å øke sengekapasitet, men kan også brukes til borerelaterte oppgaver.

I statsbudsjettet for 2019 kom det frem at kostnadsestimatene for Martin Line øker med ytterligere fem milliarder sammenlignet med i fjor.

Den totale kostnadsoverskridelsen er på 17,4 milliarder kroner.

Equinor sikret seg operatørskapet i Martin Linge-prosjektet fra Total i november i fjor. Formelt overtok de som operatør i mars i år.

Martin Linge har gitt mer jobb en ventet til Rosenberg-verftet i Stavanger. På forhånd estimerte Rosenberg rundt 40.000 arbeidstimer ved land, nå ser det ut til å bli over 50.000 timer.