Lundin boret avgrensningsbrønn.

Lundin Petroleum er ferdig med boringen av avgrensningsbrønnen 16/1-27 tre kilometer vest for Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Etter boringen konkluderer selskapet med at det er funnet tilleggsressurser på mellom 10 og 30 millioner fat oljekvivalenter. De endelige estimatene for økt ressursgrunnlag vil offentliggjøres mot slutten av 2017.