Direktoratet betegner toktet som vellykket.

Illustrasjon: Oljedirektoratet

I juni la regjeringen frem forslag til ny lov om mineralvirksomhet på norsk sokkel, som det første rammeverket for å grave ut potensielt verdifulle mineraler fra havbunnen. Samtidig var det klart at Oljedirektoratet fikk i oppgave å lete etter mineralforekomster på norsk sokkel.

Resultatene fra det ene toktet er nå klart. Oljedirektoratet har funnet et stort område med sulfidmineraler (mineraler hvor metall er bundet til svovel) som ikke var kjent tidligere. Her håper de å finne kobber, sink, kobolt, nikkel, vanadium, wolfram og sølv.

Dette området ligger innenfor området på Mohnsryggen (bildet).

Direktoratet hadde hyrt inn Swire Seabed-skipet Seabed Worker, og gjennomgikk et område på 90 x 35 km. Vanndypypet varierer mellom 1200 og 3500 meter. Seabed Worker var utstyrt med en autonom undervannskarkost (AUV), Kongsberg AUV. Denne ble operert av Ocean Floor Geophysics.

– Det er gledelig at vi har funnet en helt ny forekomst. I tillegg har vi foretatt utprøvning av en rekke måle- og kartleggingsteknikker som vil komme til nytte i framtidige datainnsamlingstokt, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Hvordan skal vi leve av havet også i fremtiden? Det er tema på Sysla Live 18. september, når Erna Solberg gjester Grieghallen.