Lav oljepris har hatt stor effekt på oljeselskapenes inntekter de siste årene.

Oljegiganten ExxonMobil omsatte i fjor for 27,2 milliarder kroner på norsk sokkel. Det var en nedgang på drøyt 18 prosent sammenlignet med 33,2 milliarder i 2015.

  • Etablert i 1893
  • Hovedkontor på Forus
  • Tredje største produsent av olje og gass på norsk sokkel etter Statoil og Petoro, gjennom datterselskapet ExxonMobil Exploration and Production Norway
  • Eierandeler i over 20 felt. Operatør for feltene Balder, Jotun, Ringhorne og Sigyn, som blir solgt til Point Resources i løpet av året
  • Eier i tillegg et raffineri på Slagentangen utenfor Tønsberg og flere bensinstasjoner, som også blir solgt i løpet av året

I 2014 var tilsvarende tall 43,3 milliarder kroner. Dermed har selskapets inntekter falt med 16 milliarder på to år.

– Lavere olje- og gasspriser er hovedårsaken til lavere inntekter og årsresultat, samt noe lavere volum som delvis skyldes nedsalg av andeler i Sleipner-feltet, uttaler kommunikasjonsdirektør Tore Revå i en e-post fra selskapets kommunikasjonsavdeling.

300 ansatte flytter

På bunnlinjen fikk selskapet et resultat før skatt på 8 milliarder kroner. Det var et fall på knappe 40 prosent fra 13,2 milliarder i 2015. I 2014 ble resultatet før skatt 25,2 milliarder. De totale inntektene i fjor var dermed bare to milliarder høyere enn det selskapet satt igjen med på bunnlinjen for to år siden.

I vår ble det kjent at ExxonMobil selger sine egenopererte felt på norsk sokkel til HitecVision-selskapet Point Resources for om lag åtte milliarder kroner. Ryktene om et mulig salg hadde da svirret en god stund.

– Forutsatt myndighetenes godkjenning skal salget gjennomføres i løpet av fjerde kvartal i år. Framdriften i denne prosessen er som planlagt, uttaler Revå.

Som en del av avtalen blir om lag 300 ansatte ved selskapets hovedkontor  på Forus flyttet til Point Resources.

Balder mest innbringende

Avtalen gjelder feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst, Jotun og Forseti. Produksjonen fra disse feltene var i fjor om lag 58.000 fat oljeekvivalenter daglig. Produksjonen fra de partneropererte feltene, som ikke er en del av salget, var på cirka 167.000 fat daglig.

Balder og Ringhorne er selskapets mest innbringende felt og sto i fjor for om lag 25 prosent av inntektene på norsk sokkel:

ExxonMobils mest innbringende felt

Tall i milliarder kroner201620152014
Balder og Ringhorne6,47,111,7
Snorre, Tordis, Vigdis3,43,73,7
Statfjord og Sygna2,82,83,8
Grane
2,43,64,9
Åsgard1,82,03,0
Ormen Lange
1,61,32,1
Sleipner øst og vest1,54,15,2
Fram
1,21,22,7
Tyrihans
1,11,32,3
Mikkel0,91,31,7

ExxonMobil eier i tillegg et raffineri på Slagentangen ved Tønsberg og en rekke bensinstasjoner i Norge. Tidligere i år ble det imidlertid kjent at bensinstasjonene skal selges til irske DCC. Det er ventet at også denne handelen vil sluttføres i løpet av året.

ExxonMobil Norge 2016

Tall i milliarder kroner201620152014
Inntekter 27,2 33,2
43,3
Driftsresultat 8,1
13,7
25,8
Resultat før skatt 8,0
13,2
25,2