Kommisjonen sendte fredag et forslag til mandat over til EUs ministerråd for godkjenning.

Målet er å starte forhandlinger med Russland om hovedprinsippene for drift av gassrørledningen Nord Stream 2, hvis denne faktisk skal bygges.

– Det er en prioritet for EU å skape et gassmarked med god diversitet og konkurranse. Som vi allerede har sagt flere ganger, vil ikke Nord Stream 2 bidra til disse målene. Men skal rørledningen likevel bygges, må vi i det minste sikre at den drives på en åpen måte som er i samsvar med hovedreglene for EUs energimarked, sier EUs energikommissær Maros Sefcovic.

– Nord Stream 2 kan ikke operere i et juridisk vakuum eller kun etter energilovene som gjelder i et tredjeland, tilføyer klimakommissær Miguel Arias Cañete.

EU er dypt splittet om prosjektet. Flere medlemsland frykter at EU bare skal bli enda mer avhengig av russisk gass, og at leveransene kan misbrukes til å øve politisk press fra russisk side.