På grunn av høyt aktivitetsnivå og flere store internasjonale kontrakter de seneste årene har Pro Analysis AS ansatt tre nye teknikere.

Fakta

PRO ANALYSIS AS

  • Etablert i 1996
  • Hovedkontor i Bergen, salgsbase i London
  • 19 ansatte
  • Har utviklet teknologi for vedlikeholdsfri og kontinuerlig overvåking av olje i produsert vann
  • Er en del av Holta & Haaland Oil and Gas

– Det begynner å ta seg opp igjen nå. Vi har hatt noen krevende år, men Johan Sverdrup-kontrakten har holdt oss flytende når mye annet stoppet opp, sier Ruben Østrem i Pro Analysis.

Inntektene til Pro Analysis sank fra 37,5 millioner kroner i 2015 til 22,4 millioner i 2016.

Men nå opplever selskapet ifølge Østrem en større interesse fra Midtøsten, der blant andre BP er en stor kunde. Pro Analysis leverer også sin første bestilling til Wood Group i Houston denne høsten. Selskapet leverer både til on- og offshoreinstallasjoner.

– Etter et par år med full stopp i Brasil grunnet korrupsjonsskandalen, er vi nå nær ferdigstilling av en større leveranse til Petrobras, sier Østrem.

Måler og rapporterer olje i vann

Selskapets teknologi, Argus®måler oljeinnhold i produsert vann, kontinuerlig og fullt ut automatisk. Bedre oversikt over kvaliteten i de ulike separasjonsprosessene gir økt lønnsomhet og reduserte utslipp av olje til sjø. Systemet er også godkjent for å rapportere utslipp direkte til myndigheter.

– På gamle plattformer kan det være så mye som 95 prosent vann i væsken som pumpes opp. Olje og vann skilles fra hverandre, og vannet slippes ut i sjøen igjen. Vi setter inn en probe som måler mengden olje i vann. Ved kontinuerlig overvåkning av prosessen, får en varsel med en gang om oljenivået stiger. Rengjøring av proben foregår ved hjelp av ultralydvibrasjoner, og teknologien er vedlikeholdsfri, sier Østrem.

I 2001 startet selskapet utvikling av et instrument for kontinuerlig overvåking av oljemengde i vannutslipp i forbindelse med utskilling av vann i olje- og gassproduksjon. Første prototype ble testet av Norsk Hydro i 2003.

Lite nytt på norsk sokkel

Siden 2005 har Pro Analysis levert over 220 systemer til olje- og gassoperatører over hele verden. I dag kommer 80 prosent av selskapets omsetning fra eksport.

– Det har vært få nye prosjekter på norsk sokkel de siste årene. Før 2014 tikket det inn en og annen bestilling hele tiden. Men så stoppet det helt opp. Vi har likevel vært skånet for betydelige nedbemanninger, og teller i dag 19 ansatte, sier Østrem.

Men nå har de fått mer å gjøre.

– De nye kontraktene viser at norske selskaper er konkurransedyktige i et kvalitetsbevisst marked, sier daglig leder Gunnar Alfheim.  

Selskapets nyansatte er hentet inn for å jobbe med sammenstilling, installasjon og oppstart av nye systemer, samt service og oppfølging av tidligere leveranser.

Strengere krav

Ifølge Østrem ser det nå ut til at nedturen er i ferd med å snu. At flere land har satt strengere krav til utslipp, er til fordel for et selskap som Pro Analysis.

– Myndighetene krever at selskapene kommer med konkrete tall når det gjelder utslippsmengder. Argus® gir full kontroll over hele separasjonsprosessen og kan gjøre direkte myndighetsrapportering. Vi håper og tror at markedet er på vei opp igjen, sier Østrem. 

PRO ANALYSIS AS
Tall i mill. kroner

Inntekter:           2016: 22,4       2015: 37,5    2014: 47,0

Driftsresultat:  2016: 0,61       2015: 4,1       2014: 17,4

Res. før skatt:   2016: 0,26      2015: 3,86     2014: 18,1