– Det finnes ikke grunnlag for at for eksempel Rosenberg-klubben skal betale for ferdigstillelsen av Martin Linge. Fra tilfellet med Rosenberg ser vi at arbeidere går ned i lønn for at Equinor tjener de pengene de gjør, sier Morten Larsen, leder i Fellesforbundet Rogaland og Agder, til Aftenbladet.

Han tror ikke dette skyldes tilfeldigheter i Equinor-systemet.

–Det er en bevisst og villet politikk som ledelsen står ansvarlig for. Det skal ikke være slik at arbeidere i Norge skal betale for skandaleprosjektet Martin Linge, hvor Total og Equinor er ansvarlige, har gått rett vest i Sør-Korea, sier Larsen.

Torsdag skrev Aftenbladet at Rosenberg-ansatte i 2016 kuttet lønnen med ti prosent for å sikre verftet nye kontrakter. Fem prosent ble dekket av klubbkassen. Grepet ble avgjørende for at Sverdrup-jobben havnet hos Rosenberg.

Larsen mener det er meget oppsiktsvekkende at det er arbeiderne som skal betale prisen og ender opp med det han kaller for «husmannskontrakter» for at norske verft og andre leverandører skal få arbeid av Equinor.

Mer til norske leverandører

I fjor brukte Equinor 95,2 milliarder kroner på norske leverandører. Totalt brukte selskapet 141,7 milliarder kroner til innkjøp av varer og tjenester.

Da tallene ble lagt fram, uttalte Anders Opedal, konserndirektør for teknologi, prosjekter og boring i Equinor, at de høye investeringene som ble gjort overfor de norske leverandørene skyldtes kuttene de norske leverandørene har gjort gjennom oljekrisen.

– Norsk leverandørindustri har blitt veldig konkurransedyktig gjennom omstillingen de siste årene. Derfor har den norske andelen gått opp. Det er ikke et mål i seg selv at store deler av kontraktene går til norske leverandører, men dette er et resultat av de grepene som er tatt, sa Opedal.

– Stemmer ikke

Pressekontakt Eskil Eriksen i Equinor sier at påstanden om at de gode resultatene skyldes at Equinor ikke betaler leverandørene så godt lenger, ikke er riktig.

– Hovedårsakene til de gode resultatene er at vi har lykkes med å gjennomføre forbedringer og forenklinger sammen med leverandørene, at vi har forbedret drift og regularitet og at olje- og gassprisene har økt, sier Eriksen.

Eriksen påpeker at Equinor alltid evaluerer flere kriterier i anbudene. De vanligste er HMS, kvalitet, kapasitet, tid og kost.

– På Sverdrup-broene la vi opp til en kontraktsmodell som gjorde det mulig at også mindre norske verft kunne delta i konkurransen om oppdraget. Her demonstrerte norske leverandører konkurransekraft med å vinne kontraktene for broene for både fase 1 og fase 2, med henholdvis Rosenberg WorleyParsons og Aibel som vinnere.

Les hele saken på aftenbladet.no