Både norske og australske miljøvernere var onsdag på plass utenfor generalforsamlingen til Equinor for å si sin mening om planene om oljeboring i Australbukta.

Demonstrantene på Forus i Stavanger stilte med bilder av fisk og sjødyr, samt store bannere med beskjed til selskapet om at de bør la olje og gass ligge der den er utenfor Australia, men de ble ikke hørt.

Equinors generalforsamling vedtok å fortsette planene sine om å bore i Australbukta og i Arktis. Selskapet går dermed imot miljøorganisasjonene WWF Verdens naturfond og Greenpeace’ forslag om å holde seg unna slike områder.

– Det er trist at Equinor, med den norske staten som største eier, ikke anerkjenner klimakrisen, men igjen setter grådighet foran jordas interesser, sier leder for bærekraftig finans Martin Norman i Greenpeace.

Miljøplan

I juni 2017 ble Equinor operatør for og heleier av to letelisenser i Australbukta. Ved årsskiftet 2020/2021 skal boringen etter olje og gass starte, men først må de få godkjent miljøplanen sin av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA.

 • Equinor ble i juni 2017 operatør for og heleier av letelisensene EPP30 og EPP40, som dekker om lag 12.000 kvadratkilometer i Australbukta.
 • Australske myndigheter har tildelt elleve letelisenser i Ceduna sub-bassenget siden 2011. Equinor er altså operatør for to av disse.
 • Equinor skal bore en letebrønn, Stromolo-1, 372 kilometer sør for kysten av Sør-Australia. Boringen skal skje på rundt 2.200 meter.
 • I april offentliggjorde Equinor miljøplanen for prosjektet, hvor det blant annet kom fram at «worst case»-scenarioet var at en oljelekkasje kan ramme hele sørkysten av Australia helt til nord for Sydney.
 • Equinor fikk over 32.000 tilbakemeldinger på miljøplanen under en åpen høringsperiode på 30 dager.
 • Miljøplanen er sendt inn til Australias petroleumstilsyn NOPSEMA. Tilsynet må godkjenne planen før oljeletingen kan starte.
 • Et svar fra NOPSEMA er ventet i tredje kvartal i år, og ifølge Equinor blir bare 10 prosent av slike miljøplaner godkjent i første runde.
 • Planen er å starte oljeboring ved årsskiftet 2020/2021.
 • Equinor har vært gjenstand for mye kritikk fra miljøorganisasjoner. Årsaken er at en oljelekkasje eller en ulykke kan få katastrofale følger for den sårbare naturen.
 • Ifølge Equinor vet de ikke om det finnes olje i området de skal bore.
 • BP var interessert i lisensene, men trakk seg fordi de mente at prosjektet var for risikabelt. I tillegg til at oljesøl kan ramme opptil 750 kilometer langs Australias kyst, kan det også forstyrre hvalbestanden.

kilde: Equinor / NTB

Med skiltene «Fight for the Bight» og «No way, No(r) way» har tusenvis av australiere, deriblant surfere, demonstrert på strender rundt omkring i Australia for å vise at de er imot Equinors planer om å lete etter olje i The Great Australian Bight.

Selv om surfemiljøet og miljøorganisasjoner vender ryggen til, er det mange lokalsamfunn som ønsker oljeplanene velkomne. Flere arbeidsplasser og de generelle samfunnsøkonomiske fordelene et slikt prosjekt kan bidra til, gjør at det har støtte.