Fakta

Trestakk

  • Funnet ble gjort allerede i 1986 og inneholder rundt 76 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter, i hovedsak olje.
  • Det skal knyttes til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er satt til 2019.
  • Konseptvalget består av en bunnramme med en tilknyttet satelittbrønn.
  • Totalt skal det bores fem brønner; tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner.
  • Statoil er operatør på Trestakk med 59,1 prosent eierandel. ExxonMobil og Eni eier henholdsvis 33 og 7,9 prosent.

I fjor ble det klart at Trestakk-utbyggingen omsider blir en realitet, etter betydelige kostnadskutt. Kostnadene er nesten halvert siden de første investeringsanslagene.

Nå har Equinor, tidligere Statoil, søkt Miljødirektoratet om boring av to grunngasspiloter og fem brønner på feltet. Det skriver direktoratet i en pressemelding.

Søknaden gjelder boring av to grunngasspiloter og fem brønner med tilsammen ti brønnrammer. Boringen skal pågå fra september 2018 til 2020. Grunnen på feltet er hovedsakelig bestående av døde korallrev, skriver Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Trestakkfeltet ligger på Haltenbanken, 20 mil fra kysten av Midt-Norge. Produksjonsplanen ble levert i 2017, og feltet blir et såkalt tie-in-felt til Åsgard A. Det betyr at feltet kobles på den eksisterende infrastrukturen på Åsgard.

Equinor er operatør på feltet, med en lisensandel på 59,1 prosent. Også Exxon Mobil (33 prosent) og Eni (7,9 prosent) er med på eiersiden.