Brønnen skal bores med West Hercules, en halvt nedsenkbar boreinnretning operert av Seadrill. Boringen starter tidligst i begynnelsen av mai og er anslått til å pågå i 55 døgn.

Ifølge Greenpeace er dette den nordligste oljelisensen som noensinne har blitt utdelt i Norge. Miljøvernorganisasjonen påpeker at letebrønnen ligger i den biologisk viktige iskantsonen og midt i et sjøfugltrekk.

Organisasjonens politiske rådgiver Halvard Haga Raavand sier at et oljesøl i dette området kan få katastrofale konsekvenser.

– Dette var også grunnen til at Polarinstituttet frarådet å dele ut oljelisensen ved Korpfjell gjennom 23. konsesjonsrunde. Også Miljødirektoratet frarådet å dele ut lisensen, basert på den uavklarte definisjonen av iskanten. Med denne tillatelsen går Miljødirektoratet imot sitt eget råd i forbindelse med lisensutdelingen, sier han.

Klimasøksmål

Korpfjell, som ble tildelt gjennom 23. konsesjonsrunde, er også en del av klimasøksmålet til Greenpeace og Natur og Ungdom mot staten. Saken skal opp i Borgarting lagmannsrett i november.

– Vi kommer til å klage på denne avgjørelsen, og vi forventer å bli hørt, sier Raavand.

Brønnen er en av fem letebrønner Equinor planla å bore allerede i 2018. De andre brønnene er Intrepid Eagle, Schenzou, Skruis og Gjøkåsen.

Letingen etter olje og gass i Barentshavet pågår for fullt. Er det et økonomisk sjansespill? Hør episoden av «Det vi lever av» om oljeselskapenes leting helt nord i Norge: