– Når det tas hensyn til selskapenes faktiske atferd, slik selskapene regner – altså når vi tar hensyn til risiko, avkastning og skatt – så er det ikke slik at investeringer som er ulønnsomme før skatt er lønnsomme etter skatt. Dette er påpekt av Riksrevisjonen og nå sist av Klimarisikoutvalget, sier sjeføkonom Eirik Wærness i Equinor.

Equinor registrerer at det er noen som ønsker å endre petroleumsskattesystemet ut fra en forestilling om at reglene er for gunstige og bidrar til at staten får en mindre andel av inntektene.

Det er også blitt hevdet at investeringer som er ulønnsomme før skatt, kan være lønnsomme etter skatt.

Les også:

– Vellykket system

Han legger til at det norske petroleumsskattesystemet historisk sett har vært ekstremt vellykket, både nasjonalt og internasjonalt.

– Hva kan bli resultatet dersom det kommer endringer?

– Da ser vi det samme som Wood Mackenzie; færre prosjekter er konkurransedyktige og blir derfor ikke gjennomført.

Få store prosjekter

Wærness påpeker at det i Equinors portefølje er prosjektplaner som er følsomme for endringer i pris- og skattenivå. Hvilke prosjekt som eventuelt rammes, kan Wærnes ikke gå nærmere inn på så lenge det er uklart om og eventuelt hvilke endringer som kommer.

Ettersom norsk sokkel er i ferd med å bli mer moden, understreker Wærness videre at det i årene framover vil være få store lønnsomme prosjekter. Prosjekter som kommer, er mer sårbare for endringer.

– Prosjekter på norsk sokkel må konkurrere med internasjonale prosjekter på lønnsomhet. Det gjelder også for Equinor. En endring av rammebetingelsene, gjør at det i praksis kan bli vanskeligere for norske prosjekter å nå opp i konkurransen internasjonalt, sier Wærness.

Løft i Storbritannia

Han viser til at Storbritannia har reagert annerledes etter hvert som britisk sektor har blitt moden.

– Det interessante der er at rammebetingelsene er blitt endret, med blant annet lavere skatter for selskapene, noe som har gjort det mer interessant å investere enn det ellers ville vært. Styrken ved det norske skattesystemet er at det har vært stabilt. Industrien er opptatt av forutsigbare rammebetingelser. Da er det lettere å planlegge, sier Wærness.