De fire plattformene som utgjør Oseberg har fått nedstengt prodoksjonen, men også Veslefrikk-plattformen, som leverer sin produksjon over feltsenter Oseberg, er stengt, bekrefter Equinor.

– Det er riktig at Oseberg feltsenter har vært stengt ned siden onsdag kveld. Da ble det oppdaget feil på tre av fire brannpumper, sier pressekontakt Morten Eek til Aftenbladet.

Oseberg feltsenter består av tre plattformene Oseberg A, B og D, som er bundet sammen med broer i den sørlige delen av Oseberg-feltet, og Oseberg C-plattformen som ligger 14 kilometer nord for feltsenteret.

Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg.

Oseberg feltsenter

  • Oseberg A er en betongplattform med prosessutstyr og boligkvarter, mensOseberg B har stålunderstell med bore-, produksjons- og injeksjonsutstyr.
  • Oseberg D er en stålplattform med gassprosesserings- og eksportutstyr som ble knyttet til feltsenteret med en bro våren 1999.
  • Oseberg C er en integrert bore-, bolig- og produksjonsplattform med stålunderstell.
  • Veslefrikk ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, 30 kilometer nord for Oseberg. Oljen eksporteres via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen i Hordaland. Eksportgassen transporteres gjennom Gassled-systemet til terminalen på Kårstø i Rogaland.

Kilde: Equinor og norskpetroleum.no

Kan bli stengt i fem dager

Fredag morgen var det anslått at feltet skulle starter opp igjen etter fem dager, det vil si mandag kveld.

Oseberg feltsenter har eksportert gass til Europa siden 1. oktober 2000, og er på grunn av handel med gass og konkurranseforholdene i markedet nøye med å vise til markedsinformasjon via Gasscos hjemmesider når vi spør hvor lenge feltet er ventet å være nedstengt.

Oppdaget feil

Feilen ble oppdaget under en gjennomgang og inspeksjon av brannvernsystemet på feltsenteret, ifølge Eek.

– Det ble besluttet å stenge ned produksjonen mens en driver med feilsøk og utbedring av brannpumpene, sier Eek.

Brannvannspumper de pumpene som forsyner vann til overrislingsanlegget på feltsenteret.

Equinor besluttet å stenge ned produksjonen etter et såkalt «føre var-prinsipp»

– Det trenger ikke bety at utstyret ikke virker, men at vi stenger ned for sikkerhets skyldsiden vi har registrert feil på utstyret. Vi er opptatt av å ha utstyr som vi vet fungerer som det skal, sier Eek.

Petroleumstilsynet (Ptil) er varslet.