All boring av nye produksjonsbrønner på Gullfaks-feltet nord i Nordsjøen er stoppet etter at det ble funnet teknisk feil ved en sikkerhetsventil som skal beskytte mot utblåsing (BOP – blow out preventor), skriver Stavanger Aftenblad.

Nye sikkerhetsventiler

Alle de tre Gullfaks-plattformene (A, B og C) har fått nye sikkerhetsventiler. Disse ble montert på feltet høsten 2017 og inn i 2018, forteller talsperson Morten Eek i Equinor.

Men under testing av ventilen på Gullfaks C 21. februar ble det avdekket tekniske feil som Equinor ikke var komfortable med, opplyser Eek.

– Testingen skjedde i forbindelse med klargjøring til boreoperasjoner. Basert på de tekniske funnene fra Gullfaks C ble tilsvarende klargjøring på Gullfaks A og B stanset, brønnene ble sikret og alle de tre sikkerhetsventilene på Gullfaks-feltet ble sendt til land for utbedringer, sier han.

Ikke første gang

Gullfaks-feltet har en historie med sikkerhetsventiler. Feltet er kjent for problemer ved boring av nye brønner på grunn av overtrykk i deler av undergrunnen i området. I 2010 hadde daværende Statoil store problemer med en brønn på Gullfaks C, og det skulle gå fire måneder før selskapet fikk situasjonen under kontroll. Petroleumstilsynet konkluderte med at at hendelsen kunne endt med katastrofe. Bellona gikk til politianmeldelse av Equinor, noe som endte med en bot på 30 millioner kroner.

Talsperson Morten Eek, Equinor, er fornøyd med at testingen avdekket feil med sikkerhetsventilen. Foto: Fredrik Refvem

Karakter: 2/10

I 2015 fikk Equinor kritikk fra Petroleumstilsynet for ikke å ha fulgt sikkerhetskritisk utstyr opp etter regelverket. Her sto sikkerhetsventilen – såkalt BOP – sentralt. På Gullfaks C var det synlig rust på BOP-en, og det viste seg at ansvarlig boreselskap hadde gitt systemet to av ti mulige poeng i en tilstandsvurdering. Det tilsvarer en kritisk, ikke-reparerbar tilstand – burde skiftes ut.

Det var kun en person i kontrollrommet på Statoil-plattformen. Det skulle vært to.

– Ikke fornøyd

Nå viser det seg altså at det også er problemer med ny BOP. Talsperson Morten Eek i Equinor er fornøyd med at selskapets rutinetesting av nytt utstyr avdekket feil.

– Testen har fungert, og det er betryggende. Samtidig er vi ikke fornøyd med at utstyret må utbedres. Nå vil dette følges opp i samarbeid med leverandør, sier Eek.

Sikkerhetsventilene fra denne leverandøren er kun levert til Gullfaks-feltet, opplyser han. Petroleumstilsynet er varslet.

– Nå jobber vi med å få på plass midlertidige reserveløsninger. Disse BOP-ene vil monteres om kort tid.

– Hvilke konsekvenser får det at boringen ble stanset?

– Dette har ikke noe å si for nåværende produksjon på feltet. Men vi får tre nye brønner inn i produksjonen senere enn planlagt, så vi har tapt noe framdrift der, sier Eek.