Med mange fritidsbåter ute på sjøen, oppstår det problemer for Equinor. Selskapet opplever nemlig at båter kommer for nærme sikkerhetssonen til plattformene, skriver NRK.

Sikkerhetssonen går 500 meter fra en plattform. Og nå i sommerferien blir alarmen utløst ofte. Fra operasjonssentralen på Sandsli i Bergen følger Equinor med – og vurderer hva som må gjøres hvis et fartøy har kurs mot en plattform eller er på vei inn mot en sikkerhetssone.

Den siste måneden har Equinor fire ganger vurdert at det er nødvendig å forberede evakuering på grunn av fartøy som har vært for nær sikkerhetssonen, skriver NRK. Nylig skjedde dette på Troll C-plattformen i Nordsjøen, vest for Bergen.

– Vi fikk ikke kontakt med fartøyet og varslet installasjonen. Plattformsjefen valgte da å sette i gang beredskap og mønstre folk i livbåtene, sier Trond Sagstad, leder for logistikk og beredskap ved operasjonssentralen til Equinor i Bergen, til NRK.

Selskapet ønsker at flere båter skulle hatt utstyr om bord som gjør at de kan bli kontaktet – såkalt AIS-system (automatisk identifikasjonssystem).

Hvis et fartøy kommer nærmere en plattform enn 500 meter, altså innenfor sikkerhetssonen, eller er på kollisjonskurs og ikke responderer på radio, skal ansvarlig oljeselskap også melde i fra til Petroleumstilsynet.

Talsperson Morten Gjerstad viser til at de nå om sommeren får noen melding om at fritidsbåter har kommet for nærme plattformer.

– Det skjer fra tid til annen, men ikke så veldig ofte. For vår del er ikke dette et prioritert problem, sier Gjerstad til Aftenbladet.