Fakta

Troll-feltet

  • Plassert i den nordlige delen av Nordsjøen, 65 km vest for Kollsnes i Hordaland.
  • Det mest ressursrike feltet på norsk sokkel
  • Knapt halvparten av reservene er produsert
  • Feltet har en størrelse på 750 kvadratkilometer
  • Utvinnbare reserver er beregnet til 1332 GSm3 gass og 232 MSm3 olje.
  • Feltet har større gassreserver enn Ekofisk og Statfjord tilsammen
  • Forventet å produksere utover år 2050

Kontrakten skal være verdt en milliard kroner, det opplyser i en melding. Opsjonen er hentet fra en kontrakt Aker Solutions inngikk med Statoil i september 2017.

Kontraktsmeldingen kommer samtidig som Equinor-sjefen Eldar Sætre reiser ut på Troll A for å feire navnebyttet.

Avgjørende for Troll fase 3

Aker Solutions skal levere prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon av en ny prosessmodul på Troll A-plattformen. Dette er en såkalt EPCI-kontrakt. Prosessmodulen skal ta i mot og prosessere gass fra Troll-feltet før det når anlegget på Kollsnes like ved Bergen.

– Med utøvelse av denne opsjonen ønsker vi å sikre kontinuitet fra forprosjekteringen til gjennomføringsfasen i prosjektet. Den nye prosessmodulen er en viktig del av Troll fase 3- prosjektet og det er avgjørende for prosjektet at modulen fullføres sikkert og med høy kvalitet, sier Bjørn Laastad, prosjektdirektør for Troll fase 3.

Har vært svært lønnsomt

– Troll har skapt store verdier og betydelige ringvirkninger i Norge. Troll fase 3-prosjektet innebærer en svært lønnsom og karboneffektiv videreutvikling av Troll-feltet i henhold til Equinors strategi om å skape betydelige verdier med lavt karbonavtrykk, sier Torger Rød direktør for Prosjektutvikling i Equinor

Det er Equinor og de andre Troll-partnerene Petoro, Norske Shell, Total E&P Norge og Conoco Phillips som sammen utøver opsjonen. Statoil eier 30,58 prosent av feltet, mens Petoro er største eier med 56 prosent.

Styres fra Bergen. Bygges i Egersund

Prosessmodulen på 1200 tonn vil bli bygget på Aker Solutions verft i Egersund mens prosjekteringsarbeidet vil gjennomføres i Bergen.

Monteringsarbeidet er planlagt å starte i 2020, og produksjonsoppstart for Troll fase 3 er satt til 2021. Tilsammen vil arbeidet sysselsette omtrent 900 årsverk i løpet av en treårsperiode, ifølge Statoil.

Aker Solutions skriver at prosjektet på det meste vil ha 500 ansatte i Bergen, Egersund og i Mumbai i India. I tillegg kommer ansatte som skal arbeide offshore.