Sist uke var det årsmøte i fagforeningen Safes sokkelklubb i Equinor. I over ett år har klubben vurdert om den skal melde seg ut av fagforbundet Safe.

Saken oppsto etter strid om nestledervervet på kongressen i november 2017, noe som endte med at landsstyret i Safe ble uten noen fra sokkelklubben i Equinor.

Dramatisk

Melder Equinor-klubben ut av Safe, vil det være dramatisk for fagforbundet og dagens forbundsleder Hilde-Marit Rysst, som selv kommer fra Equinor.

Safe oppsto som en fagforening for operatøransatte på 70-tallet, før forbundet også tok opp ansatte fra flere områder innen oljebransjen. Sokkelklubben i Equinor har 1744 betalende medlemmer, mens fagforbundet Safe har 7100 betalende medlemmer.

Vurderer Lederne

På årsmøtet i fjor bestemte Safe Sokkel i Equinor seg for å se på alternativ organisasjonstilhøriget. En gruppe har sett på hvilke muligheter som finnes, og har landet på at Lederne er det beste alternativet.

To sonderingsmøter er blitt gjennomført. Partene er enige om hvordan en ny klubb kan bli etablert og organiseres – samtidig som de skal se på konsekvensene av en slik sammenslåing, framgår det av en oppsummering etter årsmøtet i Safe Sokkel i Equinor i forrige uke.

Sonderingsarbeidet er ikke kommet langt nok til at årsmøtet kunne behandle en sak om utmeldelse av Safe eller ikke. Men det kom et forslag om at arbeidet med overgang til Lederne skulle avsluttes og at klubben fortsatt skal være tilsluttet Safe. Forslaget ble nedstemt med klart flertall, framgår det av oppsummeringen.

Dermed fortsetter arbeidet, med mål om at gruppen skal gjøre seg ferdig så fort som mulig. Blir konklusjonen en anbefaling om utmeldelse av Safe og inn i Lederne, kan det bli behov for et ekstraordinært årsmøte.