Ferdigstillelsen av Johan Sverdrup-feltet midt i Nordsjøen har gått så godt at Equinor nå bekrefter at oppstarten skjer i oktober – ikke i november som selskapet sa for kun kort tid siden.

– På denne tiden i fjor framskyndet vi den forventede produksjonsstarten på Johan Sverdrup til november 2019. Når vi nå går inn i den siste etappen av prosjektet, mener vi at det er mulig å starte produksjonen inntil én måned tidligere, sier Ander Opedal, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Equinor i en melding.

Les mer om gigantfeltet i faktaboksen under: 

Johan Sverdrup

  • Ligger på Utsirahøyden, 155 kilometer vest for Stavanger.
  • Ett av de største funnene på norsk sokkel siden midten av 1980-tallet. Feltet er beregnet å inneholde 2,7 milliarder fat olje.
  • Det er ventet at feltet vil gi mer enn 900 milliarder kroner i inntekter for Norge.
  • Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland. Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.
  • Produksjonen fra feltet skal etter planen starte i oktober 2019, med Equinor som operatør. Oljedirektoratet ga mandag samtykke til oppstart av feltet.
  • Ifølge konsulentselskapet Agenda Kaupang, kan Johan Sverdrup bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015–2025. Investeringene i første byggetrinn er anslått til 83 milliarder kroner, mens investeringene i andre fase er anslått til 41 milliarder kroner.
  • Når feltet er i drift, vil det gi rundt 3.000 årsverk.
  • I første fase blir produksjonen 440.000 fat per dag. Når feltet er fullt utbygd, blir produksjonen på 660.000 fat per dag.

Selskapet melder også at når feltet når såkalt platåproduksjon – altså maksimal produksjon – i løpet av sommeren neste år, vil driftskostnadene være under to dollar per fat.

Torsdag morgen er prisen for ett fat nordsjøolje på 60,6 dollar.

Johan Sverdrup-feltet ligger på Utsirahøyden, 160 kilometer vest for Stavanger. Foto: Jon Ingemundsen

I slutten av forrige uke melde meglerhuset Pareto at ting var i ferd med å skje. Oljehandlere hadde fått lasteskjema for råolje fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, vest for Stavanger. Equinor fastholdt at oppstart er i november, men at det ikke var noe galt i å planlegge for suksess.

Oljeanalytiker Trond Omdal sa til Aftenbladet at oppstarten kunne komme enda tidligere, allerede nå i september.

– Equinor lyktes med å få på plass modulene i mars. Det var et kritisk tidsvindu og de sparte tre-fire uker i tid. Etter det har det vært en forventning at oppstarten kan komme i månedsskiftet september/oktober. Spørsmålet er om det blir sent i september eller tidlig oktober, sa Omdal.

Blir Sverdrup-feltet det siste av sitt slag på norsk sokkel? Hva vil det bety for oljenæringen om vi ikke finner flere store felt? Hør hva Helle og Nøstbakken mener om det i denne episoden av Det vi lever av.

Nå har altså Equinor – og de andre partnerne Lundin, Petoro, Aker BP og Total – framskyndet oppstarten av første fase av produksjonen fra gigantfeltet i Nordsjøen, 160 kilometer vest for Stavanger.

Nå i sluttfasen testes utstyr og alt som trengs for at hele feltsenteret – fire plattformer – skal fungere som planlagt. Hvis det er tilfellet, vil produksjonen starte i løpet av oktober.

– Ut ifra det gjenværende arbeidsomfanget vi kjenner til, blir vi stadig sikrere på at vi snart kan starte produksjonen fra Johan Sverdrup. Med tanke på størrelsen på felt-utbyggingen vil det imidlertid alltid være fare for at vi i den siste testfasen kan støte på uforutsette problemstillinger som forlenger oppstartperioden. Til syvende og sist vil vi bare starte produksjonen når det er trygt og tilrådelig å gjøre det, sier Opedal i meldingen.