Partene ble blant annet enige om et generelt tillegg på 7.166 kroner, og én krone i natt- og skifttillegg for ansatte i oljeservice. Gjennom årets lønnsoppgjør ble alle oljeserviceansatte også sikret et tillegg på matrisen på 9.100 kroner, som ble gjort gjeldende fra 1. januar i år.

– Jeg er fornøyd med årets oppgjør for oljeservice. Vi har sikret medlemmene våre i oljeservicebedriftene et godt oppgjør der frontfaget har dannet rammen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en pressemelding.

Årets lønnsoppgjør er kun et mellomoppgjør, uten streikerett eller andre aksjonsmuligheter. Nå fortsetter lokale forhandlinger i bedriftene, både for dem som jobber offshore og kontoransatte på land.