Arbeidet inkluderer engineering, forberedelser, fabrikasjon, installasjon og oppstart av brønnene på Brage-plattformen.

Prosjektet starter øyeblikkelig, og engineering og pre-fabrikasjon vil være fullført denne sommeren. Installasjonen offshore vil skje gjennom tre kampanjer til høsten.

Engie Fabricom har en rammeavtale innen modifikasjon og vedlikehold med Wintershall.

Brage er første feltet Wintershall er operatør for i Norge. Det var tidligere et Statoil-felt, men ble kjøpt av Wintershall i 2012. Boringen ble stanset i 2016, men tas opp igjen i år.

Feltet er lokalisert øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen, 125 kilometer vest for Bergen.