Onsdag gikk det offisielle startskuddet for årets Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger.

Arrangementet er den største årlige oljemessen i landet, og arrangeres annenhvert år i Stavanger og Bergen.

– Det er kjempegøy å være i gang. Det er en helt annen stemning i år, en klar forskjell fra de siste årene. Vi merker på utstillerne at det er større optimisme, sier Kaspar Synnevåg, kommunikasjonsansvarlig for OTD.

Sterk vekst

På årets messe er om lag 400 utstillere på plass. I fjor var antallet 200.

– Det er en kraftig økning. Riktignok har messen tradisjonelt vært noe større i Stavanger, men det er en markant forskjell også når vi ser bort fra den effekten, sier Synnevåg.

Han viser også til andre faktorer som peker i samme retning. 700 studenter har meldt seg på årets OTD, og Statoil er med som sponsor av studentarrangementet.

– I fjor hadde vi ikke sponsor. Det sier noe om at det er større tro på framtiden. Det viktigste er ikke antallet studenter, men hvordan de blir møtt av bransjen, sier Synnevåg.

Nyansettelser

Han peker videre på at årets OTD-undersøkelse ga et entydig bilde av større framtidshåp.

– Det er en enorm forskjell når det gjelder troen på nyansettelser og økt omsetning, sier Synnevåg.

– Alle disse faktorene tegner sammen et bilde av lysere tider. Det er ikke én effekt som skiller seg ut, men mange tegn som peker i samme retning.

Det er om lag 400 utstillere på årets OTD. Foto: Ola Myrset

Bærebjelke

OTD framhever selv at arrangementet skal være en møteplass for bransjen, der avtaler blir inngått og bedrifter får nye samarbeidspartnere.

– Det er mye hyggeligere å arrangere en slik messe når bedriftene tror på framtiden. Leverandørindustrien er en bærebjelke i norsk økonomi, så når utstillerne her er i godt humør, bør alle være det, sier Synnevåg.