Egentlig hadde jeg tenkt å skrive en kommentar med tittelen «fra oljekrise til oljeoppgang» – ettersom vi begynner å nærme oss bunnen og at omslaget vil bli synlig noe frem i tid. Men så kom det et veldig interessant tall rekende på en fjøl. Det er litt underlig at ingen har tatt tak i det. Selv ikke de som står bak analysen. Mer om denne godt gjemte gladnyheten for Olje-Norge mot slutten av denne kommentaren.

Oljepris og oljeinvesteringer henger nært sammen

I 1998 var oljeprisen under 10 dollar per fat. Oljeprisen hadde falt kraftig i kjølvannet av Saudi-Arabias produksjonsøkning i 1985. Og fra 1986 og gjennom store deler av 90-tallet var oljeprisen i den laven enden. Regner vi om til dagens dollar, var oljeprisen i denne perioden omkring 30 dollar fatet. Det historiske gjennomsnittet er nær 50 dollar.

En nokså stabil pris førte til sideveis utvikling i aktiviteten fra 1986 til 1995, både i Norge og utlandet. Deretter bidro noe høyere oljepris til oppgang i aktiviteten, men oljeprisfallet i 1998 dempet aktiviteten påfølgende år.

Deretter var det først etter 2003 at oljeprisen og aktiviteten skjøt fart. Fra 2003 til rekordåret 2014 økte både oljepris og oljeinvesteringene på norsk sokkel med omkring 250%.

Aktiviteten i olje-Norge ned 35% fra toppen i 2014

I juni 2014 begynte oljeprisen å falle. Prisen har falt 40-50% fra toppen. Fallet i oljeinvesteringer har vært omtrent like stort. Globalt var det ned 25 prosent både i 2015 og 2016 (dvs 45 prosent nedgang fra toppen). I Norge har nedgangen vært litt mer moderat og nivået i 2017 blir trolig 35 prosent lavere enn 2014.

Men nå er vi (snart) på bunn

Nå er det nemlig i ferd med å snu.

Det vil si, globalt har det allerede snudd. Oppgangen globalt blir trolig mellom 5 og 10 prosent i 2017. Det er i hovedsak oppgang i USA  (etter en markert nedgang i 2015 og 2016) som trekker opp.

Sammen med svak norsk krone gir dette muligheter for norske oljebedrifter.

Nedgangen på norsk sokkel har begynt å avta. Vi begynner å nærme oss bunnen.

De fleste venter at bunnen nås i 2017-18 og deretter sideveis

Vi venter nedgang i oljeinvesteringer på norsk sokkel på omkring 10 prosent i år, utflating i 2018 og noe oppgang deretter. Oljedirektoratets analyse som omhandler samlet aktivitet på norsk sokkel indikerer samme forløp. Flere toneangivende miljøer har omtrent samme bane.

Det innebærer at vi i løpet av 2017 vil nærme oss bunnpunktet. Vi vil også begynne å se de første grønne skuddene, i hvert fall for noen segmenter innen olje og gass.

Det er alltid usikkerhet knyttet til prognoser. Utviklingen kan bli bedre eller svakere enn ventet. Vi har vært gjennom noen år der prognosene jevnt over har blitt nedjustert. Det virker som har mange nå har nøkterne forventninger til oljeaktiviteten på norsk sokkel de kommende årene (kanskje med unntak av Rystad Energy som ligger noe høyere litt frem i tid).

Således er kanskje disse nøkterne prognoser for mye farget av nedgang de siste årene. Vi kan derfor ikke utelukke at nedgang kan bli til oppgang raskere enn en del prognosemiljøer (inkl oss) ser for seg.

I lys av dette er vi på kontinuerlig jakt etter signaler om et mulig vendepunkt i olje-Norge (fra nedgang til oppgang).

Så langt viser de fleste bedriftsundersøkelser fortsatt nedgang i aktivitet. Det gjelder både oljebedrifter i SpareBank 1 SR-Banks konjunkturbarometer, Norges Banks regionale nettverk og SSBs investeringstelling blant oljeselskapene.

 

Men her om dagen dukket det opp en veldig interessant måling.

NHOs konjunkturrapport, som ble offentliggjort 4. april 2017, tar temperaturen på mange av medlemsbedriftene. Jevnt over viser målingen bedring blant bedriftene og stemningen er positiv.

I oppsummeringen i rapporten ble det referert til at man venter fortsatt nedgang i oljevirksomheten i Norge – på til sammen 15 prosent i 2017 og 2018. Ikke lystig lesing for de oljeinteresserte.

Men. Dersom man blar til nest siste side i rapporten (side 29), så finner man det første tegnet (som jeg har sett) til omslag i Olje-Norge. Oljebedriftene i NHOs undersøkelse melder om positive utsikter – for første gang på 3 år! Riktignok er markedssituasjonen fortsatt krevende, men det at utsiktene er over null-streken er en milepæl.

Men kanskje har det snudd allerede

Dette kan være et blaff som følge av at bedriftene ønsker bedring etter en lang nedgangsperiode, eller det kan skyldes høyere sesongmessig aktivitet på vår og sommeren, eller det kan være så stor usikkerhet at vi ikke bør vektlegge dette noen vekt.

Eller det kan være at dette faktisk er det første tegnet til at vi er nær bunnen for Olje-Norge samlet sett – og at oppturen snart er i gang.

I vår søken etter kunnskap om et mulig vendepunkt for Norges viktigste næring er dette absolutt en liten godbit å tygge på (i tillegg til påskeegg og annet godt) i den nært forestående høytiden.

God påske!

Les noen av Kyrre M. Knudsens tidligere kommentarer på Sysla: