Eldar Sætre hadde i fjor en skattbar inntekt på 2,07 millioner dollar. Det tilsvarer 16,8 millioner kroner med fjorårets dollarkurs.

Det var et kraftig hopp på 1,8 millioner kroner fra 2017.

Dette viser selskapets årsrapport, som ble offentliggjort fredag.

Høyere bonus

Ifølge informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen er det flere årsaker til det store lønnshoppet.

– En årsak til økningen er at deler av den variable lønnen var halvert i 2017 som følge av lave resultater og oljepriser i 2016. I 2018 leverte vi svært gode resultater sammenlignet med våre konkurrenter, og det bidro til økt bonusutbetaling både for ledere og ansatte i Equinor, sier Pedersen.

Bedre tider

Etter noen svake år, drevet av lav oljepris og for høye kostnader , kom Equinor sterkt tilbake i fjor. Selskapet leverte i 2018 et justert driftsresultat på 18 milliarder dollar, 146 milliarder kroner, noe som var 42 prosent bedre enn året før.

– Equinor leverer allerede industriledende avkastning, og forventer å øke ytterligere fremover. Vi leverte rekordhøy produksjon i 2018 og er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene fremover. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025, uttalte Sætre i en melding da.

Dette tjente konsernledelsen i fjor:

Opedal, Eitrheim og Cook ble en del av konsernledelsen i løpet av fjoråret, mens Økland, Hegge og Knight gikk ut.