Det norske selskapet PG Flow Solutions har sikret seg ny kontrakt med Aibel.

Til kontrakten skal selskapet  bygge og levere en kjemikalie-injeksjonspakke på 8,5 x 3,8 meter. Pakken er del av den nye M40-modulen som skal installeres på Heidrun-plattformen.

– Pakken er teknisk kompleks på grunn av svært lav, minimum væskestrømningshastighet, som gjør det krevende fra både et pumpe- og overvåkningsperspektiv. Kjernekompetansen vår ligger i integrerte væskehåndteringsløsninger, og vi tror det er dette som sikret oss denne kontrakten, sier Roy Norum, konsernsjef i PG Flow Solutions i en pressemelding.

Alt arbeidet skal utføres på deres fabrikasjonsanlegg i Sande i Vestfold.

Etter planen skal den sluttførte kjemiske injeksjonspakken leveres til Aibels verft i Haugesund i første kvartal av 2018.

Aibel er tildelt modifikasjonsoppdraget med å klargjøre Heidrun-plattformen for å motta produksjon fra Dvalin-feltet (tidligere Zidane) i Norskehavet. DEA Norge er operatør på Dvalin-feltet. På Heidrun vil gassen bli delvis prosessert i en ny modul før den blir transportert i en ny eksportrørledning til Polarled, som igjen går inn til gassterminalen på Nyhamna.