Det er trolig første gang en borerigg driftes med strøm fra land, skriver Aker BP i en pressemelding.

– Dette er et pionerprosjekt for Aker BP. Ved å elektrifisere boreriggen kutter vi lokale CO2- og NOx-utslipp betydelig. Det er i tråd med vår strategi om å utvikle løsninger som bidrar til at miljøkonsekvensene av aktivitetene våre blir så små som mulig, uttaler direktør for Valhall-feltet, Per Mikal Hauge i Aker BP.

Ifølge selskapet bidrar elektrifisering av boreriggen til at lokale utslipp reduseres med 15.200 tonn CO2 og 168 tonn NOx hvert år.

Aker BP har leid inn Maersk Invincible for fem år. I løpet av de neste årene skal den plugge 18 brønner på Valhall-feltet.

̶ Valhall-feltet forsynes med strøm fra Lista gjennom en 294 kilometer lang kabel. Vi hadde ledig kapasitet i strømforsyningen og Maersk Drilling forpliktet seg til å legge til rette for elektrifisering av Maersk Invincible da den ble bygd i Sør-Korea, forklarer Hauge i meldingen.