Mandag melder DOF om mer jobb for fem av offshore-rederiets skip på Oslo Børs.

Skandi Neptune og Skandi Constructor har fått fornyet IMR-kontrakt (inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid) i Atlanterhavet til henholdvis ut året og til ut januar 2018.

I Asia-stillehavsregionen har rederiet sikret seg kontrakt for Skandi Hercules, som skal bistå med geoteknologiske tjenester i Nord-Australia i første kvartal av 2018.

– Jeg er fornøyd med kontraktene, og at vi klarer å sikre bruken av fartøyene våre i et krevende globalt marked, sier DOF-direktør Mons Aase i en pressemelding.

– Hjørnesteinskontrakt

I juli 2016 annonserte rederiet at de hadde blitt tildelt en fem-årskontrakt med Shell Australia for å tilby IMR-tjenester i Asia-stillehavsregionen. Mandag annonserte DOF Subsea at fartøyet Skandi Darwin påbegynte kontrakten søndag 26. november.

– Dette er en hjørnesteinskontrakt for DOF-gruppen, siden den styrker vårt nærvær ved IMR-prosjektene i regionen, sier direktøren.

– Sterk posisjon i brasiliansk marked

Rørleggingsfartøyet Skandi Niteroi har blitt tileldt kontrakt av offshore engineering- og konstruksjonsselskapet McDermott. Skipet skal bistå i Atlanta-prosjektet i regi av oljeselskapet Queiroz Galvão Exploração e Produção. Skipet eies 50/50 av DOF Subsea og TechnipFMC, og skal starte arbeidet i november. Kontrakten varer i om lag to måneder.

Aase sier i en pressemelding at han er svært fornøyd med at DOF Subsea nå beholder en sterk posisjon i det brasilianske markedet.