På litt lenger sikt ser DNV GL å oppbemanne med mellom 15 og 20 stillinger i Stavanger. En ny avdeling på rundt 15 personer skal hovedsakelig støtte mindre oljeselskaper som trenger hjelp, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi merker at optimismen for alvor er tilbake. Nå er utsiktene veldig gode, og aktiviteten har tatt seg opp, sier Geir Egil Eie, leder for DNV GLs seksjon for undervannsteknologi og risikostyring i prosjekt og drift.

Totalt sett i Norge har ikke DNV GL tallfestet behovet for nye ansettelser, men tilpasser seg markedsbehovene og teknologiutviklingen.

Slankere organisasjoner

Eie forteller om den tydelige endringen i aktørbildet som har skjedd de siste 10-15 årene i oljebransjen nå gjør at oljeselskapene i dag trenger mer hjelp enn de gjorde tidligere.

Dette dreier seg både om at det er kommet andre aktører på den norske oljearenaen, men vel så mye som at oljeselskapene i dag rigger seg annerledes. Tidligere hadde de store driftsorganisasjoner, men i dag preges de av slanke organisasjoner som i stor grad leier inn ekstern hjelp til utbyggingsprosjekter.

At flere av gigantene har begynt å trekke seg ut, og flere små og mellomstore selskaper har inntatt norsk sokkel, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hør episoden her:

Store selskap som Equinor har en stor organisasjon som dekker alle felt. De små har slankere organisasjoner, hvor de typisk er sterke på geologi og leting, men mangler teknisk spisskompetanse på kritiske områder – som rørledningsteknologi, transport, design av stigerør hvordan legge undervannsinstallasjoner og så videre, forklarer Eie.

Han nevner Equinor, ConocoPhillips og  Shell som eksempler på aktører som stor sett klarer seg selv, mens andre aktører som  Neptune/VNG, Faroe, Okea, Lundin, Vår Energi og selv ekspansive Aker BP og Wintershall/DEA er eksempler på selskaper som trenger bistand.

Får ned kostnadene

Eie sier at de mindre aktørene har vært en positiv tilvekst på norsk sokkel, de har også bidratt med forenkling når det gjelder bruk av standardløsninger som har redusert kostnader i prosjektene. De er også flinke til å trekke leverandører inn tidlig i prosjektet.

  • DNV GL er et risiko- og klassifiseringsselskap.
  • Stiftelsen Det Norske Veritas ble opprettet i 1864. DNV GL er en fusjon mellom DNV og tyske Germanischer Loyd i 2013. Heleid av Stiftelsen Det Norske Veritas.
  • Hovedkontoret er Oslo, mens tyngdepunktet for olje og gass er i Stavanger.
  • 12.100 ansatte globalt, 2075 ansatte i Norge.
  • Har virksomhet i 100 land rundt om i verden.
  • Omsatte for 19,5 milliarder kroner i 2017.
Mindre selskap trenger typisk støtte på utbygging, drift, innkjøp og sikkerhets- og risikovurderinger. Alt i alt viser det seg at de mindre aktørene klarer å kjøre prosjektene bra, leverer før tiden og leverer ofte billigere enn planen, sier Eie.

Kan være verdiskapende

– Sokkelen er moden og de store oljeselskapene – majorene – leter først og fremst etter store prosjekter. I tillegg, som vi har sett med for eksempel ExxonMobil og Shell, når det kommer til et stadie i modenhet, kan det være andre, mindre selskap med andre ideer som tar over. Noe som også kan være mer verdiskapende og bra for det aktuelle feltet, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen , administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

I det totale bildet sier han at ved siden av Equinor, vil vi nok framover se at mellomstore selskap av typen Wintershall og Aker BP vil få relativt stor betydning på norsk sokkel.

Les også: