9. til 13. april holder miljøkomiteen i FNs sjøfartsorganisasjon et særdeles viktig møte for shippingindustrien. Formålet er å komme frem til hvordan shipping skal bidra til å nå målene i Parisavtalen om å redusere verdens CO2-utslipp.

Lykkes de ikke vil EU komme inn og lage regional lovgivning på området.

– Det ville være veldig krevende for rederiene. I praksis må vi da ha én type drivstoff ombord for hver type regelverk, og må dermed bygge om skipene våre, eller seile med dyrere drivstoff enn vi strengt tatt behøver.

Det sier Harald Fotland, som er direktør for bergensrederiet Odfjell Tankers AS.

I den ferske rapporten Energy Transition Outlook, vurderer DNV GL at verdens samlede klimamål blir vanskelige å nå før 2050, om ikke umulige, og at shippingindustrien er avgjørende for at det skal la seg gjøre. Shipping ble untatt fra Parisavtalen i 2015, og står nå igjen som eneste industri som ikke har klart å bli enige om noen form for klimamål.

Norges Rederiforbund er blant dem som i lengre tid har ment at shipping må bli en del av det grønne skiftet, og har i senere tid trappet opp sine ambisjoner for industrien:

 • Innen 2050 skal CO2-utslippene fra shipping ned med 50 prosent.
 • Innen 2100 skal utslippene være redusert til null.

– Vi tror det er nødvendig å sette ambisiøse mål for å motivere bedriftene til å legge om driften. Tydeligere signaler om utslippskutt er viktig for teknologiutviklingen, sier Fotland.

Men kort tid før det avgjørende møtet i FN forsøker fire store land å legge kjepper i hjulene for det som kan bli verdens første klimaavtale til sjøs.

Argentina, Brasil, Saudi-Arabia og India sendte 12. mars inn et samlet forslag om å forskyve klimastrategien helt frem til andre halvdel av det 21. århundre, skriver Shippingwatch.

Dermed foreslår de i realiteten å endre hele målet som IMO har pålagt seg selv å jobbe frem mot.

– Det er en fallitterklæring om de ikke klarer å enes, sier Fotland.

Få også med deg:

 • Oppdretteren SalMar ble nektet skattefradrag i Høyesterett på 400.000 kroner, for innskudd til selskapets kultur- og frivillighetsfond.
 • Wintershall har funnet mellom 7 og 10 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass og mellom 1 og 3 millioner kubikkmeter utvinnbart kondensat. Funnet ligger omlag 115 kilometer sørvest for Aasta Hansteen-feltet, nord i Norskehavet.
 • Oppdrettsfirmaet Nova Sea gir 250 ansatte 220.000 kroner i bonus.
 • Tor Olav Trøims Drew Holdings kjøper aksjer for 18 millioner kroner i riggselskapet Borr Drilling, ifølge en melding mandag. (DN)
 • Laksegründer slakter meglerhusenes prisprognoser: – Skivebom. Laks er ikke excel-eksersis, sier Ola Braanaas. (DN)
 • Luno II, like sør for Edvard Grieg-feltet, er større enn tidligere antatt viser en ny avgrensingsbrønn. Lundin Norway trodde funnet var på mellom 25 og 63 millioner fat utvinnbar olje, og 1-3 milliarder sm3 utvinnbar gass. Det nye anslaget er 32-82 millioner fat olje og samme gassanslag. (Petro.no)
 • Innovasjon Norge trekker seg vekk fra oljeaktørene under en kommende bransjemesse. Det vekker harme i oljebransjen. (DN)
 • Lion Healthcare hevder å være leverandøren av neste generasjons løsninger for forebygging av type 2-diabetes og diabetes-komplikasjoner. Den magiske ingrediensen kommer fra havet, og produktet skal selges i pulverform i Kina. (Finansavisen)
 • Nok en gang øker John Fredriksen sitt private nybyggingsprogram i Kina, denne gangen med fire tørrlastskip. Ordreboken er dermed kommet opp i 14 skip. (Finansavisen)