Oljeselskapet DNO kjøper det lille selskapet Origo Exploration med hovedkontor i Stavanger.

Gjennom oppkjøpet sikrer DNO seg 11 lete- og avgrensningslisenser på norsk sokkel og fire på britisk side av Nordsjøen.

Origo vil skifte navn til DNO Norge, men hovedkontoret vil fortsatt være i Stavanger.

– Origo presenterte en unik mulighet til å gå i partnerskap med et erfarent team med solide resultater fra leting og verdiskapning. Vi er nå posisjonert for ytterligere oppkjøp og for å kjempe om leteareal på norsk sokkel, sier administrerende direktør Bijan Mossavar-Rahmani i en børsmelding.

Oppkjøpet betyr comeback på norsk sokkel for DNO, som de siste seks årene har konsentrert seg om virksomheten i Midtøsten.

Origo Exploration ble etablert i 2014. Opprinnelig var ideen å være et rent leteselskap, men strategien ble etter hvert endret. Selskapet ville også satse på oljeproduksjon.