DNO melder i dag at de byr 152 britiske pence i kontanter for hver aksje utstedt av Faroe Petroleum. Dette verdsetter, ifølge DNO, Faroe Petrolum til hele 607,9 millioner pund – tilsvarende 6,6 milliarder kroner etter dagens kurs.

Selskapet byr en premie på 44,8 prosent sammenlignet med Faroe Petrolumes aksjepris på 105 pence den 3. april 2018, som er dagen da DNO ASA kjøpte sine første aksjer i selskapet. Selskapet endte da med en eierandel på 28,23 prosent av selskapet, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi er fornøyd med å snakke direkte med aksjeeierne i Faroe Petroleum og tilby dem en kontant tilbud på 152 pence per aksje, sier styreleder i DNO, Bijan Mossavar-Rahmani i meldingen.

Anspent maktkamp

Etter at DNO kjøpte opp 28,23 prosent av Faroe i løpet av en ti-dagers periode i april, har forholdet mellom selskap og største aksjonær vært anspent utad.

– Jeg tror nok de fleste har sett at vi er forberedt på å beskytte våre interesser og har de rådgiverne vi trenger, sier Faroe Norge-sjef Helge Hammer, som er leder for 80 ansatte i Stavanger, til Stavanger Aftenblad.

I slutten av august ba DNO Faroe om styreplass for DNO-sjef Bjørn Dale og styreleder Bijan Mossavar-Rahmani, men møtte motstand fra Faroe, som anbefalte aksjonærene å stemme imot forslaget.

– Det er fordi DNO er en konkurrent, og det hadde vært helt feil for oss å ha en konkurrent sittende i vårt styre, sier Hammer.

Etter at DNO trakk forespørselen om en generalforsamling, utvekslet selskapene skarpe ord i de påfølgende pressemeldingene. Faroe beskyldte DNO for å ha en hemmelig strategi for å ta over Faroes virksomhet og at selskapet handlet «utelukkende av egeninteresse». DNO på sin side beskrev Faroes tilnærming som arrogant, hånlig og dypt skuffende.

Hør siste Oilcast-episode hvor Helge Hammer, sjef for den norske virksomheten i Faroe Petroleum, er intervjuet.

Advarer de som ikke vil selge

DNO mener selv at avtalen er svært god. «For de aksjeeierne som ønsker å selge seg ut gir DNO er betydelig premium», heter det i meldingen.

Samtidig kommer DNO med en advarsel til eierne som ønsker å bli i selskapet.

«For de eierne som ønsker å fortsette eierskapet er det ingen forsikring om at Faroe vil oppnå sitt fulle verdi-potensial i et volatilt råvare og finansmarked, som et relativt lite og finansielt begrenset selskap», heter det.

DNO påpeker videre at aksjekursen har holdt seg skuffende lav med unntak av noen få topper som kom som følge av salg av store blokker med aksjer fra en investor til en annen. I tillegg mener DNO at spekulasjoner om en «takeover-premium» har hjulpet disse kortvarige toppene.