Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra 11 selskaper om å få tildelt nytt leteareal i 24. konsesjonsrunde på norsk kontinentalsokkel.

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først og fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst utforskede leteområder i nord. Slike runder er viktig for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen, og dermed sysselsetting over hele landet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes i en pressemelding.

102 blokker

Fakta

Selskapene som har søkt om utvinningstillatelse er:

 • A/S Norske Shell
 • Aker BP ASA
 • Centrica Resources (Norge) AS
 • DEA Norge AS
 • Idemitsu Petroleum Norge AS
 • KUFPEC Norway AS
 • Lundin Norway AS
 • OMV (Norge) AS
 • RN Nordic Oil AS
 • Statoil Petroleum AS
 • Wintershall Norge AS

Olje- og energidepartementet åpnet i slutten av august i fjor for nominasjoner til blokker til 24. konsesjonsrunde. Her kunne oljeselskapene selv foreslå hvor de var mest interessert i å lete.

I høringsforslaget som kom tidligere i vår ville regjeringen at det i denne konsesjonsrunden ble åpnet 102 nye blokker for oljenæringen, og Søviknes har omtalt det som en skikkelig Barentshav-runde.

Den 21. juni lyste Regjeringen ut 24. konsesjonsrunde: med 93 blokker i Barentshavet og ni i Norskehavet. Fra de elleve selskapene er det mottatt søknader både i Norskehavet og i Barentshavet.

Behandles innen sommeren

Nå skal søknadene behandles i departementet, og det tas sikte på å tildele nye utvinningstillatelser i konsesjonsrunden før sommeren 2018.

– Forutsigbar tilgang til leteareal er et viktig tiltak for å sikre at verdipotensialet på norsk sokkel blir avdekket. Det er positivt å se at de store og mellomstore selskapene som har søkt posisjonerer seg for å utforske de umodne områdene på norsk sokkel, fortsetter Søviknes.

I de nummererte konsesjonsrundene tilbys areal i de umodne områdene på norsk sokkel, særlig i dypvannsområder i Norskehavet og deler av Barentshavet. Kunnskapen om geologien i disse områdene er mer begrenset, og usikkerheten knyttet til å gjøre funn er større enn i mer modne områder på sokkelen. Øvrige områder er omfattet av TFO-ordningen (tildeling i forhåndsdefinerte områder).