Neptune Energy

Operatørselskapet skal ta i bruk brønnintervensjonsfartøyene Island Frontier og Island Wellserver på Gjøa-feltet. Olje- og gassfeltet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen og strekker seg over blokken 35/9 og 36/7.

Petroleumstilsynet skriver at samtykke er gitt til såkalt lett brønnintervensjon med en av intervensjonsfartøyene. Søknaden er forelagt Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland, som ikke har noen kommentarer til at samtykket blir gitt, skriver tilsynet i brevet til Neptune Energy.

Island Wellserver. Foto: Kjetil Haanes

Fartøyet Island Frontier er bygget i 2004 ved Søviknes verft og er registrert i Norge og har klasse i DNV-GL. Island Wellserver ble bygget ved Aker Langsten i 2008, også denne har klasse i DNV-GL.

Wellesley Petroleum

Selskapet får samtykke til leteboring av brønn med det lett klingende navnet 35/11-21 S. Wellesley Petroleum, som er operatør for utvinningstillatelse 248, skal undersøke leteprospektet Grosbeak West. Brønnen er lokalisert i Nordsjøen, og boringen er planlagt å starte fra 1. juli og vare i 76 dager.

Transocean Arctic. Foto: Norsk Oljemuseum

Transocean Arctic har fått jobben med å bore for Wellesley. Riggen er av typen halvt nedsenkbar, bygget av Mitsubishi Heavy Industries i Japan i 1987 og har klasse i DNV-GL.

Norske Shell

Operatøren for utvinningstillatelse 832 i Norskehavet har fått tillatelse av Petroleumstilsynet til å bore en letebrønn ved navn 6304/3-1. Leteprospektet som brønnen inngår i har fått navnet Coeus og ligger omtrent 165 kilometer nordvest for Kristiansund, med en dybde på 1.235 meter.

Etter planen skal boreoperasjonen starte mellom juli og september 2018 og vare i nesten to måneder. Bore-oppdraget er gitt til den flyttbare boreinnretningen Scarabeo 8 som er en halvt nedsenkbar borerigg av typen Moss CS50 MK II. Riggen ble bygget i Russland og Italia og sto klar til bruk første gang i 2012. Også denne riggen har klasse i DNV-GL.