DEMO 2000 i Forskningsrådet bevilger 85 millioner til i alt 13 prosjekter for demonstrasjon og utprøving av ny teknologi til norsk sokkel.

Fakta

Disse har fått støtte

 • Norse Oiltools AS – 4 millioner
 • ABB AS – 10 millioner
 • Siemens AS – 15 millioner
 • Xsens AS – 6 millioner
 • Cubility AS – 3,5 millioner
 • Vetco Gray Scandinavia AS – 17 millioner
 • Vision IO production AS – 2,4 millioner
 • International Research Institute of Stavanger AS – 3 millioner
 • National Oilwell Varco Norway AS – 4 millioner
 • Firesafe Energy AS – 1 million
 • Geomec Holding AS – 10 millioner
 • Reelwell AS – 5,75 millioner
 • IKM Technology AS – 3,575 millioner

– Det er veldig varierte teknologier, og vi fikk inn totalt 42 søknader. Av disse har vi valgt ut de 13 beste som får støtte fra oss, forteller spesialrådgiver i Forskningsrådet, Anders J. Steensen.

Totalt ble det utlyst 100 millioner kroner i støtte. Nå venter Forskningsrådet på de siste papirene fra de utvalgte selskapene, før de kan begynne å dele ut midlene. Steensen presiserer at støtten kun representerer en liten del av investeringene de nye teknologiene vil kreve.

– Vi håper å få alle kontraktene i havn før sommeren. Det skal også understrekes at vi tildeler 85 millioner, men totalverdien av disse 13 prosjektene er 503 millioner. Så det er en betydelig sum privat kapital som utløses i tillegg, sier spesialrådgiveren.

3D-modeller av brønnene

Blant selskapene som er innvilget midler, er teknologiselskapet Vision iO som holder til i Rogaland.

– Vi er svært glade for støtten vi har fått fra Forskningsrådet. Vision iO sitt mål er å lage teknologi som kan ta oss fra 2D til 3D. I dag har vi et 2D-kamera som tar såkalte «fish-eye» stillbilder. Vi har hatt stor suksess med å inspisere innsiden av brønnene med disse kameraene, sier Rolf Gregor Skaar, administrerende direktør i Vision iO.

Vision iO utvikler 3D inspeksjonskamera.

Nå skal selskapet utvikle teknologien videre.

– Nå vil vil lage 3D-modeller av innsiden av brønnene. Ved å ta på oss briller vil vi kunne «spasere» inn i en oljebrønn, inspisere den, og bevege oss i en tredimensjonal verden inne i brønnen. Den første prototypen vil være ferdig til desember i år regner vi med.

Mål: Økt aktivitet og sysselsetting

Formålet med Forskningsrådets bevilgning er å bidra til at næringen gjøres mer energieffektiv og reduserer klimagassutslippene gjennom ny teknologi og nye løsninger. Prosjektene som er tildelt midler har høy kvalitet og bidrar også til sikrere olje- og gassoperasjoner i nordområdene.

Midlene er en del av Regjeringens tiltakspakke og dette er ett av flere tiltak for raskt å stimulere til økt aktivitet og sysselsetting i petroleumssektoren. DEMO 2000 bidrar målrettet gjennom de nye bevilgningene til å dempe nedgangen i aktiviteten og til å opprettholde kompetanse i olje- og gasselskapene i en vanskelig periode, sier avdelingsdirektør for petroleum i Forskningsrådet, Siri Helle Friedemann.

Blant annet har Siemens fått bevilget midler til et prosjekt knyttet til energigjenvinning i boreprosessen ved hjelp av kinetisk energi, mens ABB jobber med et prosjekt som skal bidra til å bygge ut høyspentnett på havbunnen. Teknologien kan brukes både i oljevirksomheten og i havbasert vindkraft.

IRIS og NOV har fått støtte til prosjekter som skal øke sikkerheten under boreoperasjoner ved bruk av avansert digitalteknologi.