I september startet Equinor produksjonen av sitt nye gassfelt Utgard i Nordsjøen.

Daglig er det forventet at feltet vil produsere 43.000 fat oljeekvivalenter som vil strømme opp fra havbunnen gjennom en innretning produsert på Radøy.

For to år siden fikk familiebedriften i Alver kommune oppdraget med å produsere brønnrammen og manifolden til det nye gassfeltet fra OneSubsea.

– Hele Utgard styres fra Sleipner via denne manifolden, forklarer prosjektleder Rune Skarpenes i Radøygruppen.

Brønnrammen er en innretning som forankres i havbunnen, mens manifolden er en samling av rør og ventiler som gjør det mulig å styre brønnstrømmen fra reservoarene. Gassen fra Utgard strømmer dermed opp fra havbunnen, gjennom brønnrammen, via manifolden og videre til Sleipner, hvor brønnstrømmen prosesseres, forklarer Skarpenes.

Radøygruppen

  • Feirer i år 50-årsjubileum etter oppstarten i 1969.
  • 90 fast ansatte.
  • Produserer stålkonstruksjoner og subsea-systemer, hovedsakelig til petroleumsindustrien. Begynte å levere subsea-systemer i 2001, og dette utgjør størstedelen av markedet i dag.
  • Opplevde et rekordår i 2014 like før oljekrisen startet, der omsetningen økte fra 218 millioner kroner i 2013 til 759 millioner i 2014. I kriseårene 2016 og 2017 sank omsetningen til henholdsvis 121 millioner og 164 millioner kroner. For første gang siden 2014 vil familiebedriften gå i pluss i 2019.
  • I årets første to kvartaler hadde familiebedriften ordrereserver på cirka 90 millioner kroner, med både internasjonale kunder og kunder på norsk sokkel.
  • Underleverandør til OneSubsea som igjen har kontrakt med Equinor på Utgard-feltet.
  • Er i gang med hovedstrukturen til Vigdis Boosting Station som er en pumpestasjon som skal øke brønnproduksjonen fra eksisterende brønner.

Kilder: Radøygruppen og Equinor.

Manifolden produsert av Radøygruppen til Equinors gassfelt Utgard. Foto: Radøygruppen

Dette er første gang Equinor leder en utbygging som utvinner ressurser på tvers av skillelinjen mellom norsk og britisk sokkel. For øyeblikket er det to av brønnene som er i produksjon, en på norsk sektor og en på britisk side.

Radøygruppen er underleverandør til OneSubsea, som igjen har kontrakt med Equinor for å levere havbunnsutstyret på Utgard-feltet.

Da Sysla besøkte Radøygruppen i sommer, var manifolden akkurat overlevert til Equinor.

– Utgard har hatt veldig stor betydning for oss. Størrelsen, både fysisk og med tanke på varighet, er større enn det vi tidligere har gjort. Denne gangen leverte vi dessuten et helt ferdig produkt klar til produksjon. Det at vi gjennomfører all testing her på Radøy, i stor grad med våre egne folk, er nytt, forteller Skarpenes til Sysla.

– Kontraktene viser at vi har hatt tillit hos OneSubsea og Equinor til å bidra til et komplett produkt. All verdiskapning har blitt gjort her på Radøy, og det er vi veldig stolte av, sier administrerende direktør Lasse Ståløy.

Nytt prosjekt for Equinor og OneSubsea

Nå er Radøygruppen i gang med neste store prosjekt for OneSubsea og Equinor, denne gang som leverandør til Vigdis Boosting Station.

– Det er mye som skal bygges ut på norsk sektor og mange prosjekter som går globalt. Vi har virkelig merket at vi opererer i en helt annen verden dette året, sier Skarpenes.

Selskapet er også i gang med et prosjekt for Aibel på Mongstad som skal leveres på nyåret.

– Det er veldig kjekt at vi nå har klart å jobbe oss inn igjen på raffineriet via verdikjeden til Equinor etter at området de siste årene har vært preget av store leverandører, sier prosjektlederen.

Vil posisjonere seg innen havvind

Administrerende direktør Lasse Ståløy, forteller at bedriften de neste årene vil se på muligheter innen fornybar energi.

– Vindkraft er noe vi absolutt ser muligheter i, særlig flytende havvind. Vi ønsker å posisjonere oss i dette markedet, sier Ståløy, som forteller at familiebedriften allerede har gjort konkrete tiltak for å kartlegge mulighetene.

– Vi har kartlagt hva vi kan tilby, men nå i høst setter vi inn støtet. Vi vil møte på arenaene hvor de store vindkraftselskapene er. Med lavere produksjonskostnader er virkelig ting i ferd med å skje på dette feltet, sier Ståløy.

Se Equinors video fra prosjektet under.

Sikret mellom 50 og 100 årsverk

Familiebedriften, som hovedsakelig leverer stål- og subsea-systemer til petroleumsindustrien, var inne i et rekordår da oljekrisen rammet i 2014. Fra å gå fra en kvart milliard i overskudd i 2014, opplevde bedriften å gå 13 millioner i underskudd året etter. Omsetningen raste til en tredjedel på ett år.

Utgard-kontrakten har derfor hatt stor betydning, og sikret alene mellom 50 og 100 årsverk for Radøygruppen de to siste årene.

– Vi har også måttet sette ut en del ting til andre tjenesteytere i området, så det har hatt positive ringvirkninger for hele området. Nå har vi virkelig fått vist hva vi kan, sier Skarpenes.

Hva vil gass bety for norsk oljebransje i framtiden? Dette har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Episoden kan du høre her: