Utlasting av beskyttelsesstrukturer i kompositt. Foto: Csub

Dette selskapet har vokst innen både olje og oppdrett

Csub i Arendal har hentet inn friske penger og satser nå på videre vekst.

Selskapet, som lager store komposittstrukturer, leverer hovedsaklig undervannsløsninger til olje- og gassindustrien. I 2015 fusjonerte de med HichComp, som leverer til havbruksnæringen.– Våre hovedmarkeder er for øyeblikket subsea og akvakultur. Men vi leverer også til havneanlegg, broer, skip og har utviklingsprosjekter innen elektrisk infrastruktur og fornybar energi, sier administrerende direktør Anders Holm i Csub.

Fakta

Csub

  • Utvikler og vakuumstøper strukturer og produkter i glassfiberarmert polyester (GRP).
  • Har hovedkontor i Arendal og rundt 150 ansatte.
  • Startet i 2003, først og fremst med subsea-produkter i kompositt.
  • Skiftet navn fra Sørkomp for et par år siden.

Økte omsetningen
De to selskapene hadde en omsetning på 160 millioner i 2015. Inntektene økte til nesten 200 millioner kroner i fjor. I 2015 endte samlet resultat rundt 5 millioner. Det forventes et noe bedre resultat i 2016, men regnskapene er ikke ferdigstilt.

– Vi har vokst nokså jevnt og trutt de siste årene selv om oljemarkedet totalt sett har gått ned. Våre metoder for å vakuumstøpe strukturer i glassfiberarmert polyester gjør det kostnadseffektivt å erstatte konvensjonelle materialer som stål og betong i bærende konstruksjoner, sier Holm.

Lave oljepriser og større kostnadsbevissthet i oljebransjen, har dermed slått positivt ut for Csub.

– Vi ser at oljebransjen er mer åpen for nye løsninger, sier Holm.

Olje og fisk
Kundene er større olje- og oljeserviceselskaper over hele verden.

Samtidig har selskapet valgt å satse mer på havbruksnæringen.

– 90 prosent av omsetningen kom fra olje og gass i 2015. Denne andelen vil være redusert til cirka 60 prosent i år, sier Holm.

Fremover venter han vekst innen olje og gass, men også fra nye markeder som akvakultur, maritim sektor og landbaserte strukturer.

Lukket merd
Innen havbruk leverer selskapet tanker og merder både til anlegg på land og i sjøen. HighComp, som nå er fusjonert inn i Csub, leverte komposittstrukturen i den første lukkede merden til sjøs. Denne viste først lovende resultater, før fisken ble syk, og en ny merd måtte bygges.

– Vi ser for oss en stor vekst innen lukkede merder både på land og i sjøen, og der tror vi glassfiberarmert polyester vil bli det foretrukne materialet, sier Holm.

Nye eiere
Selskapet hentet nylig inn 26 millioner kroner gjennom en lukket emisjon. Blant dem som kjøpte seg inn er Sam C. Syvertsen, som blir ny finansdirektør i selskapet i mai.

– Nå skal vi legge planer for å ta selskapet videre sammen med de nye eierne, sier direktøren.

Målet er å vokse, og nøyaktig hvordan det skal skje er noe av det de skal ta stilling til.

– Vi er i et vekstmarked. Kompositt får stadig gjennomslag i nye anvendelser, sier Holm.

 

2500 abonnenter har allerede et konkurransefortrinn: For under fem kroner per dag kan du og dine kollegaer også få full oversikt over de viktigste bransjene i Norge. Send oss en epost for tilbud på bedriftsabonnement. Hvis du vil prøve Sysla i en måned for 1 krone, klikk her.