Etter flere år med nedadgående produksjonstall fra amerikansk oljeproduksjon, viser tallene nå en kraftig oppgang i produksjon og produktivitet. I november i fjor produserte amerikanske oljeselskaper 22 000 fat mer olje per dag enn den tidligere rekorden fra 1970. Mye av årsaken til den økende oljeproduksjonen kommer fra skiferoljen.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

Dette fører til økonomisk vekst, arbeidsplasser, energisikkerhet og en større diplomatisk frihet for USA enn tidligere, skriver Financial Times.

– I flere år har spørsmålet vært hvor fort amerikansk oljeimport vil stige, sier Daniel Yergin, nestleder i IHS Markit til Financial Times.

Nå synker nemlig amerikansk oljeimport som følge av økt innenlands produksjon.

Betydelig produktivitetsvekst

Ved mange av skiferfeltene i USA har produktiviteten økt markant siden oljeprisfallet i 2014. Ved Permian Basin-feltet i Texas og New Mexico har produksjonen økt fra 208 fat per rigg i juni 2014 til 635 fat i mars i år. Dette tilsvarer en økning på 205 prosent.

Da skiferoljen for alvor gjorde sitt inntog i oljemarkedene rundt 2014, førte den til en rask og dyp nedgang i oljeprisen. For OPEC var det sannsynligvis en strategi å holde prisen nede, for å gjøre det ulønnsomt å produsere for amerikanske skiferoljeprodusenter.

Ved å kutte kostnader, opprettholde finansiell støtte og ta i bruk ny teknologi for å bore mer effektivt, klarte en rekke skiferoljeprodusenter – til tross for press fra OPEC – å overleve prisnedgangen, ifølge Bloomberg.

Skiferbrønner kan bores på et par uker, og kostnadene knyttet til produksjon er i nærheten av et par millioner dollar, ifølge Financial Times. Dette står i sterk kontrast til oljeproduksjonen på norsk sokkel, som ofte planlegges mange år før produksjon og krever betydelig større investeringer.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

Amerikanske skiferoljeprodusenter kan med andre ord følge prisene, og tilpasse driften etter forholdene i mye større grad enn ved prosjekter på norsk sokkel.

Til tross for optimisme rundt skiferolje den siste tiden finnes det analytikere som ikke har særlig tro på at selskapene i virkeligheten er lønnsom.

Sysselsetting ned 25 prosent

Oljeproduksjonen har holdt seg over 8,5 millioner fat siden oktober 2014, og økt til 9,9 millioner fat i januar 2018. Samtidig har det skjedd en kraftig nedgang i antall ansatte i sektoren for olje- og gassproduksjon. Siden 2014 har antall ansatte sunket med 25,2 prosent.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

USA produserer altså mer olje med bare tre fjerdedeler av den arbeidsstokken de trengte tidligere.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

Økt etterspørsel etter rigger

Antall rigger totalt i USA har økt med 142 prosent til 989 rigger siden bunnen i mai 2016, da oljeprisen var rundt 45 dollar fatet. I midten av april i år dupper prisen rundt 67 dollar fatet.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

Advarer om «brutal oljepriskollaps» neste år

– Vi får enten en brutal oljepriskollaps eller forlengede og dypere kutt fra OPEC, sa oljeekspert Jarand Rystad under et seminar i forrige uke, ifølge DN.

Han peker på at nettopp økt skiferoljeproduksjon kan gi en samlet oljeproduksjon i USA på rundt 11,4 millioner fat – det høyeste noensinne. Forrige uke lå prisen på nordsjøolje på mellom 68 og 72 dollar fatet.

Illustrasjon: Adrian B. Søgnen

Farene ved økt skiferoljeproduksjon

Den økte oljeproduksjonen fra USA bidrar til å senke oljeprisene, og øker dermed etterspørselen. Dette kan føre til konsekvenser for tilbudet av olje på sikt, mener analytiker Robert McNally.

– Hvis etterspørselen vokser, kommer vi til å trenger mye mer olje å tilby i 2020-21. Det kan være vi ikke har den oljen å tilby fordi skiferproduksjonen har ført til at en rekke prosjekter har blitt kansellert eller utsatt, sier han til Financial Times.

Det ser ikke ut til at produksjonen ved skiferfeltene avtar med det første. ExxonMobil har planer om å utvide sin produksjon ved Permian-feltet til 500 000 fat per dag i løpet av de neste syv årene. Det annonserte selskapet, som er USAs største energiselskap, i slutten av januar i år.