Dagens nyhetsbrev

I sin tale til Stortinget fortalte finansminister Siv Jensen (Frp) om de «mørke skyene» på himmelen de siste årene. Siden snakket hun om hvordan alt så mye lysere ut nå.

– Det er god vekst i økonomien. Bedriftene ser lyst på fremtiden. De ansetter flere, investerer mer. Klimautslippene avtar, flere er i jobb, flere går i barnehage, flere fullfører skolen. Oljeprisen er over 80 dollar, og det ser ut til at petroleumsnæringen vil tjene penger selv om den skulle bli langt lavere enn det. Vi kom oss ikke bare gjennom oljeprisfallet. Vi kom styrket ut av det, sa Siv Jensen da hun holdt finanstalen i Stortinget mandag formiddag.

Hun presenterte et oljebudsjett som har flere interessante nyheter. Klikk her for å se hele Olje- og energidepartementets budsjett (ekstern lenke).

Her kommer et utvalg av de viktigste oljesakene fra statsbudsjettet:

 • Regjeringen foreslår å bruke 231,2 milliarder fra oljefondet i statsbudsjettet. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng fra i år, da 226,7 milliarder kroner er det oljekorrigerte budsjettunderskuddet.
 • I statsbudsjettet skriver regjeringen at de ser en økning i investeringer og aktivitetsnivå på sokkelen i 2018 og de nærmeste årene. Det samlede investeringsnivået inkludert lete- og fjerningskostnader i 2018 er anslått til 155 milliarder kroner. Fra statens del er det foreslått bevilgninger på til sammen 27,6 milliarder kroner til petroleumssektoren. Av disse går 27 milliarder til investeringer under Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE).
 • I 2019 planlegges det kunnskapsinnhenting i Barentshavet nord gjennom innsamling av 3D-seismikk over en stor grenseoverskridende struktur på delelinjen mot Russland. Samtidig har ti andre prosjekter blitt billigere enn først planlagt, og tre prosjekter er på estimat.
 • Kostnadsestimatene for Martin Linge øker med ytterligere fem milliarder sammenlignet med i fjor. Den totale kostnadsoverskridelsen er på 17,4 milliarder kroner.
 • 670 millioner kroner til CO2-fangst og lagring, opp fra 508 millioner i 2018.
 • Det foreslås bevilgninger på 82 millioner kroner til geologisk kartlegging av kontinentalsokkelen. Regjeringen legger nye 50 millioner kroner på bordet for å kartlegge geologien i Barentshavet Nord.

Men mye kan skje fra vi finner olje, til den kan hentes opp. Noen bruker uttrykk som russisk rulett om leteaktiviteten som pågår i dette havområdet. Nettopp dette er tema i denne ukens episode av Det vi lever av: Er det et økonomisk sjansespill å lete etter olje i Barentshavet?

Få også med deg disse sakene:

 • Brønnselskapet Altus Invervention tapte store summer og måtte la 150 medarbeidere gå, men framover blir det vekst og nyansettelser.
 • Total dropper å utvikle Victoria-funnet fra 2000. Ifølge en talsmann som har uttalt seg til Upstream, er årsakene til at de gir opp feltet at reservoaret er utfordrende, har et høyt CO2-innhold og lange avstander til eksisterende infrastruktur. (Petro.no)
 • TGS venter inntekter på 1,2 milliarder kroner i tredje kvartal. Det er en vekst på 35 prosent. (DN)
 • Oppkjøpsfondet Hitecvision har brukt 1,6 milliarder kroner for å redde oljeserviceselskaper fra kollaps. Nå mener fondet krisen er over og vil selge 12 norske oljeserviceselskaper. (DN)
 • Tilbud og etterspørsel møter hverandre i oljemarkedet, og geopolitisk uro er årsaken til at oljeprisen er på 2014-nivå. Det mener Qatars energiminister Mohammed al-Sada. (E24)
 • Oljeprisen har falt med 1,1 dollar siden midnatt, etter at amerikanske myndigheter sa at de vurderte unntak fra sanskjonene mot Iran. Sanskjonene gjør at landet ikke kan eksportere olje. (E24)
 • DOF får forlenget kontrakt i Brasil. Skandi Hav har fått forlengelse på 226 dager.