Med en flåte på 82 rigger går de forbi Transocean, som etter oppkjøpet av Ocean Rig fikk en totalflåte på 57 rigger.

Britiske Ensco og amerikanske Rowan får en samlet verdi på 12 milliarder dollar, heter det i en pressemelding fra Ensco.

Rowan-askjonærene får 2.216 Ensco-aksjer for hver Rowan-aksje. Dermed får Ensco-aksjonærene 60,5 prosent av det nye fusjonerte selskapet, mens Rowan-aksjonærene holder de resterende 39,5 prosentene.

Oppkjøpet kommer som ledd i en konsolidering over hele riggsegmentet. Blant annet Ensco fusjonerte selv i fjor med amerikanske Atwood, Borr har kjøpt seg kraftig opp, Shelf har hentet rigger fra Seadrill og nevnte Transocean har vokst kraftig de siste årene med kjøp av både Songa og Ocean Rig.

Riggene Rowan Norway, Rowan Stavanger, Rowan Viking, Rowan Gorilla VII og Rowan Gorilla V opererer alle i Nordsjøen, og det fusjonerte selskapet har dermed tilstedeværelse her.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra regulerende myndigheter og aksjonærene i Ensco og Rowan.