Logistikk og beredskapssjefen i Statoil sier han kan forstå frustrasjonen til rederne, når Statoil støvsuger spot-markedet til lave rater. Men for få år siden var det Statoil som fikk svi, understreker han.

– Statoil har en helt unik posisjon i Nordsjøen, og flere har anklaget dere for å misbruke den markedsmakten på bekostning av rederiene som eier fartøyene. Hva er din mening om det?

– Vi er veldig opptatt av å opptre korrekt, redelig og etisk med tanke på hvordan vi driver virksomheten. Det har vært en veldig krevende situasjon for mange redere, men vi vil opptre korrekt i det markedet vi opererer. Samtidig er det et veldig likvid og velfungerende marked innenfor fartøysvirksomheten, og det er klart at vi har betalt veldig høye rater for disse tjenestene, både i spot-markedet og på lengre kontrakter, om du ser 3-4 år tilbake i tid, sier logistikk og beredskapssjef i Statoil, Jone Stangeland.

– Men går dere for langt?

– Vi ønsker en solid rederinæring hvor vi har et marked som fungerer bra, og ikke minst hvor vi har redere som ivaretar sikkerheten. Vi må alltid sørge for at måten vi driver på ikke går ut over sikkerheten i aktivitetene våre. Det har vi heller ingen indikasjoner på at det har gjort, og det vil jeg gi honnør til rederne for. Selv om de har hatt tøffe tider, har de hatt et veldig fokus på sikkerheten sammen med oss.

Ved flere anledninger de siste årene har Statoil gått ut i spot-markedet for ankerhåndteringsfartøy og sagt at de trenger båter, uten å opplyse hvor mange de trenger. Det har ført til at Statoil har tømt spot-markedet for denne typen båter, til betydelig lavere rater enn det er grunn til å tro de måtte betalt dersom de hadde gått ut med at de hadde jobb til alle båtene i spot-markedet.

Les også: Markedet trodde Statoil bare skulle ha fire fartøy

Dette har skapt frustrasjon hos rederiene.

– Hvorfor har dere gjort det på denne måten?

– Vi prøver å være forutsigbare med tanke på aktiviteten vår på norsk sokkel, både når det gjelder leteaktivitet, hvor mange brønner vi ser for oss å bore og så videre. Vi gir informasjon om aktiviteten for at leverandørindustrien skal ha forutsigbarhet. Akkurat når det gjelder én aktivitet, ønsker vi best mulig pris, og best mulig resultat teknisk og kommersielt. Da gir vi den informasjonen som er nødvendig til enhver tid for å få de tilbudene vi har behov for.

– Har du forståelse for at noen blir sinte av den praksisen?

– Jeg kan forstå frustrasjonen noen ganger. Men jeg tror at i et slikt kundeforhold er det frustrasjoner på begge sider i ulike stadier av syklusen. Vi kan og ha vært frustrerte når prisene har vært veldig høye. Vi ønsker i stor grad å være åpne om vår aktivitet, men for spesifikke forespørsler ønsker vi ikke å gi mer informasjon enn det som er nødvendig for å skape konkurranse.

– Det er en storfusjon på trappene, som kan samle en fjerdedel av den norske offshore-flåten i ett rederi. Hva er dine tanker om det?

– Det kommer ikke overraskende på oss at det skjer en konsolidering i bransjen. Det må vi forholde oss til på en profesjonell måte.

– Det fremholdes av noen som et gode for offshore service-rederiene at flere skip blir samlet på færre hender med tanke på å holde disiplin i markedet, og hindre at rederiene underbyr hverandre i en grad som ikke er bærekraftig i kampen om kontrakter. Frykter dere at dette kan tippe markedsbalansen i Statoils disfavør?

– Vi ser at vi har et marked som fungerer. Det er vår erfaring både innen forsyningsfartøy og beredskapsfartøy, at det er et marked som fungerer godt.