15. mai rundt klokken 17.30 ble det oppdaget en gasslekkasje i et brenngassfilter for en generator på Gullfaks A.

Det lakk ut mindre enn 0,1 kg/s gass, lekkasjen ble oppdaget tidlig, og det førte til tennkildeutkobling og brannpumpestart.

Filteret ble umiddelbart stengt av fra kontrollrom og trykkavlastet. Ingen ble mønstret og produksjonen ble ikke stengt ned, skriver Aftenbladet.

Etter lekkasjen, 16. og 17. mai, ble kapslingen på brenngassfilteret demontert og det ble funnet et hull i en korrodert rørstuss.

Etter at en med håndmakt tok tak i rørstussen, brakk denne av, forteller pressetalsmann i Statoil Morten Eek.

– Fire av seks brenngassfiltere var byttet ut da lekkasjen skjedde. De to gjenværende, inkludert det som fikk lekkasje, skulle byttes i sommer.

En intern gransking for å kartlegge årsaksforhold og sikre læring startet 18. mai.

Hans Fjære Øvrum, hovedverneombud på Gullfaks A-plattformen, sier de må vente på den endelige konklusjonen av granskningen for å få vite årsaken til gasslekkasjen.

Men han sier at denne hendelsen er et godt eksempel på problemet med at ting ikke blir vedlikeholdt på Gullfaks-plattformene.

Hans Fjære Øvrum, hovedverneombud på Gullfaks A-plattformen. Foto: Privat

– Korrosjonen ble avdekket i 2011, men den har ikke blitt gjort noe med, noe som også har hatt sammenheng med kostkutt. Det har blitt kuttet i malingsprogrammer og vi lar det forfalle, sier han.

Den tekniske tilstanden på innretningene er i en negativ spiral, mener representanter for de ansatte i arbeidsmiljøutvalget på de tre plattformene på Gullfaksfeltet.

Allerede før gasslekkasjen hadde de sendt brev til Petroleumstilsynet. Der tar de opp flere forhold de mener øker faren for en storulykke.

– Vi har et økonomisk styrt vedlikehold, som ikke er styrt etter behov, sier Øvrum. Det kuttes for eksempel 30 prosent det ene året, og så nye 30 prosent neste året, før man ser på konsekvensen på den tekniske tilstanden.

Les hele artikkelen på Aftenbladet.