Deepocean AS skal utføre både prosjektledelse og ingeniørtjenester på land, og offshoreoperasjoner. Avtalen gjelder såkalte life-of-field-tjenester, som betyr at det er en bred kontrakt i hele livsløpet til felt. Det kan være fra utbygging til grunnundersøkelser, installasjon og vedlikehold.

Kontrakten omfatter blant annet inspeksjoner, installasjoner og bytte av subseamoduler.

Arbeidet starter i 2019, og avtalen er en såkalt call-off-basert avtale, som betyr at Equinor tar kontakt når de trenger Deepoceans hjelp.

Kontraktsverdien er ikke oppgitt. Arbeidet skal i all hovedsak utføres fra Haugesund.

– Det er en viktig kontrakt for oss. Vi har levert tjenester til Statoil/Equinor i mange år, og dette er en mulighet til å fortsette det samarbeidet, sier Rolf Ivar Sørdal, kommersiell direktør for subseatjenester i Deepoecan.