Når Equinors konsernledelse legger fram årsresultatet for 2018 i London onsdag, må de registrere at Asia-skandalen Martin Linge fortsatt har mye gjenstående arbeide og en rekke feil som må rettes opp etter arbeidet som ble utført ved Samsung-verftet i Geoje i Sør-Korea.

I tillegg er prosjektet nå avhengig av en langt høyere oljepris for å gå i balanse enn prosjektet var da det ble vedtatt med franske Total E&P som operatør.

69 dollar fatet

Da Martin Linge ble vedtatt utbygd i 2012, var balanseprisen for å ha fortjeneste på prosjektet en oljepris på 59 dollar fatet. Analyseselskapet Rystad Energy opererer nå med en balansepris på 69 dollar fatet for Martin Linge-utbyggingen. Tallene er oppdatert etter siste økonomiske overskridelser og utsatt oppstart til 2020.

– Dette er omtrent på nivå med en oljepris de fleste oljeselskapene forventer framover. Men det er et poeng at de fleste oljeselskapene går ut fra en balansepris som er langt lavere enn dette tallet, påpeker Tore Guldbrandsøy i Rystad Energys avdeling i Stavanger.

Som følge av store overskridelser er Martin Linge helt avhengig av høyere oljepris en først anslått for å levere økonomisk gevinst. Foto: Jan Arne Wold / Equinor

I en melding i 2018 skrev Oljedirektoratet at utbyggingsprosjekter som settes i gang i dag, har god lønnsomhet og er robuste mot vesentlig lavere priser enn dagens nivå. Felles for de nye prosjektene er balansepriser mellom 30 og 40 dollar fatet skrev Oljedirektoratet.

Den siste tiden har oljeprisen vaket litt over 60 dollar fatet. Tirsdag morgen var den 62,72 dollar fatet.

Verre enn Goliat

Rundt seks måneder er gått siden Martin Linge-modulene kom ut til feltet i Nordsjøen. Stadig oppdages det nye feil og utbedringer som må gjennomføres på plattformen som foreløpig kan skilte med en overskridelse på 17,4 milliarder kroner siden prosjektet ble vedtatt i 2012.

Fra folk som jobber i prosjektet får Aftenbladet opplyst at oppkoblingsarbeidet tidligst vil bli ferdig mot slutten av året, tidligst november. Det skal blant annet være store utfordringer med det elektriske anlegget som krever merarbeid.

Underdimensjonerte varmekabler må skiftes ut, opprettinger på det elektriske anlegget, blant annet når det gjelder eksplosjonssikkert utstyr, gjennomgang av ventiler og gjennomgang av rørstøtter på plattformen er noe av arbeidet som gjenstår på Martin Linge.

Omfattende feil på det elektriske anlegget, var også gjennomgående for Goliat-plattformen som ble satt i drift uten at den var sikkerhetsmessig klarert i 2016. Goliat-sprekken var på 18,2 milliarder kroner, 56 prosent, og den endelige prisen landet på 50,8 milliarder kroner.

I november var det møte mellom Equinor og Petroleumstilsynet for gjennomgang over status i arbeidet på Martin Linge.

– Siden møtet i november har vi gjennomgått grundig utsjekk av varmekablene. Noen av varmekablene må utbedres, og vi planlegger å gjennomføre dette i henhold til plan om oppstart vi la fram i oktober, sier Eskil Eriksen, pressekontakt i Equinor.

Omfattende arbeid

I sin statusrapport over arbeidet med varmekablene, skriver Equinor til Petroleumstilsynet at arbeidet er av omfattende karakter. Petroleumstilsynet har bedt om at Equinor kommer tilbake med status for arbeidet og med oversikt over hvilket design som er valgt for jobben med å utbedre varmekablene.

Når det gjelder ventiler og rørstøtter sier Eriksen at det ikke er tatt stilling til om eller hvor mange som må skiftes ut før tester er gjennomført.

Moduler til Martin Linge-utbyggingen lå i fjor vår og sommer på Rosenberg til gjennomgang. Foto: Tor Gunnar Tollaksen

– Var det riktig å sende plattformen ut i Nordsjøen med dette ekstraarbeidet med påfølgende økning i risikonivået, framfor å ferdigstille plattformen ved land?

– Da vi tok over som operatør, besluttet vi å holde plattformen lenger på land for å gå gjennom anlegget etablere en plan for sikker oppstart av prosjektet og gjennomføre så mye som mulig arbeid før installasjon i havet. Vi ferdigstiller nå plattformen ute i havet i henhold til vår plan for sikker ferdigstillelse og oppstart av prosjektet.

– Hva betyr merarbeidet for oppstartstidspunkt?

– Martin Linge er et utfordrende og komplekst prosjekt og har hatt store utfordringer i prosjektgjennomføringen i flere år under tidligere operatør. Vi var klar over at disse utfordringene ville følge oss inn den avsluttende fasen i prosjektet. I oktober i fjor la vi frem vår plan for sikker oppstart av Martin Linge i første kvartal 2020, og det er i dag ikke endringer på denne planen, svarer Eriksen som påpeker at Equinor har tatt høyde for gjenstående arbeid på plattformen.

– Da vi tok over Martin Linge, var vi klare over at det kunne være gjenstående arbeid, og det har vi også tatt høyde for i vår plan om sikker oppstart av Martin Linge, svarer Eskil Eriksen i Equinor.

Equinor ønsker ikke kommentere den anslåtte balanseprisen på 69 dollar fatet.

Problemer i Sør-Korea

Etter funn Equinor gjorde i Sør-Korea før plattformen forlot verftet og kom til Stavanger i fjor vår, gjorde at Equinor forlenget perioden ved land lenger enn først anslått. Da plattformmodulene lå til kai ved Rosenberg Verft, ble modulene nøye gjennomgått.

Arbeidet med Martin Linge har vært utført av konsortiet TechnipFMC og verftet Samsung Heavy Industries i Sør-Korea. Oljeselskapet Total var oppdragsgiver, mens Equinor overtok prosjektet som operatør formelt våren 2018.

Aftenbladet har tidligere skrevet om Martin Linge-prosjektet som tidlig kom ut av kontroll av den franske prosjektorganisasjonen med selskapet Technip i spissen.

Etter at plattformen forlot Stavanger i fjor sommer har det vært hektisk arbeid ute på feltet for å gjøre den klar til produksjonstart.

Rosenberg-direktør Jan T. Narvestad har mellom 1200 og 1500 arbeidere i rotasjon for å jobbe med Martin Linge i Nordsjøen. Foto: Fredrik Refvem

Denne er tidligere utsatt flere ganger, og ved framleggelsen av statsbudsjett for 2019 i oktober i fjor, kom det fram at Equinor anslo oppstart for Martin Linge i første kvartal av 2020. Dette er en utsettelse på godt over tre år. I utbyggingsplanen som ble vedtatt i 2012, var oppstart satt til desember 2016.

Opp mot 1500 i sving

Før Total E&P solgte Martin Linge-feltet til Equinor, hadde det franske selskapet satt oppstart til første halvdel av 2019. Dette var imidlertid en oppstartsplan som Equinor tidlig fant ut at selskapet ikke kunne forholde seg til da selskapet overtok operatørskapet.

Direktør Jan T. Narvestad hos Rosenberg WorleyParsons i Stavanger sier at arbeidet på Martin Linge ligger innenfor rammen av det som var planlagt da plattformen forlot verftet i fjor sommer.

Rosenberg har nå mellom 1200 og 1500 arbeidere i rotasjon for å ferdigstille Martin Linge fram mot planlagt produksjonsstart våren 2020. Arbeidsmengden og kontrakten verdi har økt betydelig siden Rosenberg i 2014 vant den prestisjetunge kontrakten med franske Technip for oppkobling og ferdigstillelse av Totals Martin Linge plattform.

Siden den gang er mye skjedd, og i fjor skrev Aftenbladet at kontraktsverdien for Rosenberg ligger an til å passere godt over milliarden.