Kontrakten er den første One Subsea har fått på integrerte subsea produksjonssystemer. Arbeidet gjøres i Australia og i Norge, og kontraktsverdien er på 300 millioner dollar, rundt 2,5 milliarder kroner.

– Vi var som alle andre gjennom en kraftig nedbemanning. Da vi fikk denne kontrakten, begynte vi å se at ting så vidt startet å snu. Trenden med å hive ut folk, flatet ut med kontrakten. Den hadde enorm betydning for oss, sier administrerende direktør Nils Arne Sølvik i One Subsea Processing.

Han overtok som direktør i sommer da Mads Andersen fikk ny jobb i Aibel.

Snart klar for oppbemanning
One Subsea landet to store kontrakter i fjor, med Woodside i Australia og med Murphy i Mexicogulfen.

– Vi beveger oss sakte inn mot å se på rekruttering mer enn på reduksjoner, sier Sølvik.

Woodside er Australias største energiselskap, med betydelige internasjonale aktiviteter innen både olje og gass. Selskapet skal investere 1,9 milliarder dollar i utviklingen av oljereservene i Greater Enfield.

Leveransen fra One Subsea Processing omfatter pumper som plasseres på havbunnen og håndterer de mange ulike brønnstrømmene fra oljefeltet.

– Woodside har inngått en rammeavtale med One Subsea globalt. Parallellt med det hadde vi jobbet med Woodside siden før Framo Engineering ble kjøpt opp av Schlumberger og Cameron innen det vi kaller «subsea boosting», forteller den nye direktøren.

Subsea boosting brukes for å øke produksjonen av olje og gass.

Norge og Australia
Intenst arbeid i Australia, Houston og Bergen har gitt kontrakten med Woodside.

– Miljøet i Norge leverer subsea boosting-delen, mens One Subsea i Australia leverer produksjonsdelen. Dette blir sydd sammen til et komplett anlegg som skal leveres til Woodside.

Ingeniørdelen av arbeidet er i full gang, og innkjøp av lange ledeelementer har begynt. Produksjonssystemet skal stå på havbunnen ved Greater Enfield, og One Subsea skal blant annet levere kraftsystem, kabler og havbunnsstrukturer. Nexans er en av underleverandørene til One Subsea.

– I tillegg har Aibel fått kontrakt på modifisering av FPSOen (flytende produksjonsenhet red. anm.), og vi leverer viktige grensesnitt til denne for Aibel, som igjen har kontrakt med Woodside, sier Sølvik.

Nye arbeidsplasser
Før nedbemanningen hadde OneSubsea ca. 200 ansatte som driver fabrikasjon og sammenstilling på Askøy, og 600 på Sandsli som arbeider med prosjektering, engineering og administrasjon. Sølvik vil ikke si noe om hvor mange ansatte selskapet nå har i Norge.

Schlumberger, som eier One Subsea, har tidligere varslet at de vil flytte nye arbeidsplasser til Askøy.

– Det er under planlegging, sier Sølvik.

Lån på 100 millioner dollar
For å finansiere milliardkjøpet benytter Woodside seg av ­et lån fra Eksportkreditt Norge på 100 millioner dollar. Lånet er garantert av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK – 90 prosent) og DnB (10 prosent), og låneavtalen ble signert i slutten av januar.

– Godt samarbeid mellom kommersielle banker og statlig finansiering er viktig for oss. Vi er veldig fornøyd med det gode samarbeidet med DNB i denne transaksjonen, som både har bidratt til finansieringsløsningen, samt hjulpet oss å etablere en relasjon med Woodside. Vi håper godt samarbeid sikrer flere slike avtaler i tiden som kommer, sier administrerende direktør Wenche Nistad i Giek i en pressemelding.