Selskapene som produserer olje og gass, var på langt nær de som ble hardest rammet av krisen som startet i 2014. Langt lavere oljepris førte likevel til at inntektene falt kraftig.

Fakta

ConocoPhillips

  • Amerikansk oljeselskap med hovedkontor i Houston
  • Norsk hovedkontor i Risavika i Sola kommune
  • Om lag 1850 ansatte i Norge
  • Ble første selskap med drift på norsk sokkel da Ekofisk-feltet startet produksjonen i 1971
  • Produserte 134.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017, opp fra 121.000 året før

Slik var det også for ConocoPhillips’ norske virksomhet. På to år ble inntektene nesten halvert da de falt med ti milliarder kroner fra 2014 til 2016.

Høyere oljepris

Men i fjor kom selskapet sterkt tilbake. Inntektene økte med 43 prosent og endte på 21,1 milliarder kroner. På bunnlinjen ble det enda sterkere vekst. Resultatet før skatt ble 9,4 milliarder kroner, opp fra 1,2 milliarder i 2016.

– 2017 var et godt år for selskapet. Vi hadde vårt beste år på sikkerhet siden produksjonen startet i 1971, svært god driftseffektivitet i Ekofisk-området, og vi nådde våre produksjonsmålsettinger, sier kommunikasjonsdirektør Stig S. Kvendseth i ConocoPhillips Norge.

De viktigste årsakene til framgangen var at produksjonen økte med 11 prosent og at oljeprisen var høyere. Mens selskapet i snitt fikk 43,5 dollar per fat olje i 2016, var tilsvarende tall i fjor 54,9 dollar – en økning på 26 prosent.

Drøyt tre fjerdedeler av selskapets inntekter i Norge kommer fra salg av olje, resten gass.

Effektivisering

Mange oljeselskaper har de siste årene vært svært opptatt av effektiv drift og lavere kostnader. Statoil, nå Equinor, innførte i 2014 sitt mye omtalte Step-program, og nå har også ConocoPhillips fått sin versjon, som har fått navnet Viking (Value Improvement is King).

– Dette er ikke et spareprogram, men et verdiskaping- og forbedringsprogram som vektlegger produksjonsøkning og kostnadsbesparelser ved bruk av ny teknologi og bedre måter å utføre arbeidet på, forklarer Kvendseth.

– Dette gjøres i arbeidsgrupper, avdelinger og på tvers av organisasjonen både på land og offshore. Det har vært et vellykket initiativ, der alle ansatte blir invitert til å komme med forslag. Viking-programmet har løftet fram flere gode ideer fra organisasjonen og sikret en rask og effektiv implementering, som igjen har medført økt verdiskaping for selskapet.

– Hvor mye skal spares årlig?

– Det er ikke satt spesifikke årlige mål, men det er de siste årene identifisert og oppnådd forbedringer på mange hundre millioner kroner gjennom målrettet arbeid, sier Kvendseth.

Nedbemanning

Som en del av siste års kutt har også mange medarbeidere forsvunnet ut dørene. I perioden fra 2014 til 2017 forlot 240 ansatte selskapet, de fleste gjennom tidligpensjon.

– Kan det bli mer nedbemanning?

– Det er ingen planer om ytterligere stillingskutt, men vi ser fortløpende på organisasjonen og justerer når det er behov. Vi har fortsatt et aktivt program for lærlinger og ansetter nyutdannete og mer erfarne etter behov, sier Kvendseth.

Skal lete neste år

Verken i år eller i fjor har ConocoPhillips boret letebrønner i lisenser selskapet selv er operatør for.

– Hvorfor prioriteres ikke dette?

– Vi har deltatt i flere partneropererte letebrønner de siste årene. Videre har selskapet hatt god uttelling i de siste konsesjonsrundene og bygget opp en god portefølje med letelisenser. Disse jobber vi aktivt for å gjøre til lønnsomme prospekter. Vi planlegger minimum én operert letebrønn i 2019.

– Vi prioriterer leteaktiviteten ut fra sannsynligheten for økonomiske funn i de områdene vi er tildelt blokker, og har en disiplinert, langsiktig og systematisk prosess på dette området. Norge er ett av fire prioriterte land for leteaktivitet i ConocoPhillips. Vi har vært her i over 50 år og bygger på denne erfaringen og suksessen for fremtiden, sier Kvendseth.