Centrica gir Island Drilling jobben med å bore avgrensningsbrønn på Fogelberg-funnet i Norskehavet.

I sommer meldte riggselskapet at Island Innovator gikk fra opplag til oppdrag med jobb i Barentshavet. Nå skal også Centrica bruke den halvt nedsenkbare boreriggen, som opereres av Odfjell Drilling, til oppdraget som har borestart i februar/mars 2018.

– Island Innovator er en moderne rigg, bygget i 2012 og godt egnet til oppdraget. Tiden frem til borestart skal vi bruke til å forberede en sikker operasjon samt at vi kommer i mål i henhold til budsjett og tidsplan, sier administrerende direktør Dag Omre i Centrica Norge i en pressemelding.

Finne omfanget

Målet med borejobben er å bestemme utstrekning og størrelse av Fogelberg-funnet.

I tillegg skal det innhentes informasjon om egenskapene til reservoaret, blant annet hvordan gassen strømmer, for å kunne beslutte og bestemme hvor produksjonsbrønnene skal bores.

Første funn

Fogelberg-funnet ble gjort i 2010 på Haltenbanken i Norskehavet, og var Centricas første letebrønn som operatør på norsk sokkel.

Funnet er beregnet til å inneholde om lag 60 millioner fat oljeekvivalenter med gass/kondensat, og er per i dag planlagt utviklet som en havbunnsutbygging som skal knyttes opp til Åsgard B-plattformen. Derfra vil den prosesserte gassen bli sendt via Åsgard transportrørledning til Kårstø. 

Det er ledig kapasitet i denne rørledningen fra 2021, og målet er i dag å ha produksjonsstart samme år.

Mer riggjobb

Rigg-avtalen med Island Drilling inneholder også en opsjon på ytterligere to brønner for Island Innovator.

Interessentskapet i Fogelberg-lisensen består av operatør Centrica (50 %), Faroe Petroleum (25 %) og DEA Norge (25 %).